Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри

УДК130.2:005.936.3 Yevheniia (Ievgeniia) Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID 0000-0001-9662-0594 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.8-21 Ключові слова: Третій, любов, комедія, Реальне, діалог, архетип, розрив, надлишок. Анотація. Стаття присвячена аналізу фігури Третього в діалозі. Третій інтерпретується крізь призму семіотики та компаративістики. Застосовуються шість моделей Третього: позитивна онтологічна, позитивна діалектична ідеалістична, позитивна діалектична матеріалістична, негативно-діалектична, негативна онтологія,…Continue reading Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри

До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.22-32 Ключові слова: культура масова, культура елітарна, культурний дискурс, екран, екранний простір. Анотація. У статті запропоновано концептуальні підходи до характеристики масової культури (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ж. Бодріяр) та її критику в постсучасній культурологічній думці й розглянуто переваги переорієнтації дослідницької парадигми з бінарного протиставлення «елітарне – масове»…Continue reading До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.33-45 Ключові слова: постмодерне суспільство, культурна практика,  повсякденне життя, глобалізація, віртуалізація, індивідуалізація, рутинізація. Анотація. Стаття присвячена аналітичному розглядупостмодерних  змін культурних  практик повсякденного життя в просторі повсякденних комунікацій.  Автором дана характеристика сучасних наукових досліджень стану повсякденних  культурних практик , які трансформуються під…Continue reading Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема

Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну

УДК 7.012: 7.01]-001.2 Natalia Vergunova Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків. ORCID 0000-0002-8470-7956 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.46-54 Ключові слова: мистецтво, дизайн, структуралізм, структуральна людина, функція, естетика. Анотація. У статті розглянуто теоретичне підґрунтя для зародження та становлення структуралізму в західноєвропейському мистецтвознавстві 1930–1940-х років, а саме теорії представників віденської школи. Висвітлено основні поняття та…Continue reading Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну

«Entertainment» як соціокультурний феномен: історико-культурологічний аналіз

УДК 130.2+79 Olena Chumachenko Криворізький коледж Національного авіаційного університету, м. Кривий Ріг. ORCID 0000-0001-7803-9181 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.55-65 Ключові слова: Entertainment, історична динаміка соціокультурного розвитку, західноєвропейська культура, суспільне життя. Анотація. Стаття присвячена дослідженню феномену «Entertainment» у контексті історичної динаміки соціокультурного розвитку. Феномен «Entertainment» виступає цілісною системою образів понять у традиційному, універсалістично-модерному, постмодерному, транскультурному дискурсах. «Entertainment» – це специфічний…Continue reading «Entertainment» як соціокультурний феномен: історико-культурологічний аналіз

Овідій, Шекспір, Шевченко: особливості автокомунікаційних практик

УДК 821.161.2Шевченко:808.1 Maria Kushnarova (Kushnareva) Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Київ. ORCID 0000-0003-3361-8838 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.66-75 Ключові слова: Тарас Шевченко, літературні впливи, автор, автокомунікація, Овідій, Шекспір, солілоквій.    Анотація. Стаття містить аналіз прикладів опосередкованих літературних впливів творів Овідія та Шекспіра на творчість Тараса Шевченка. Автор полемізує з наявними в сучасному українському літературознавстві традиціями трактування літературних зв’язків Шевченка…Continue reading Овідій, Шекспір, Шевченко: особливості автокомунікаційних практик

Сакральне мистецтво в контексті становлення дизайну середовища культових споруд Галичини

Roman Odrekhivskyi Національний лісотехнічний університет України, м. Київ. ORCID 0000-0003-3581-4103 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.76-89 Ключові слова: Галичина, сакральне мистецтво, дизайн середовища,  народні традиції, церква. Анотація. Сьогодні в час будівництва нових церков та реставрації старих актуальними є дослідження з історії становлення та організації дизайну середовища культових споруд Галичини. Мета дослідженняв тому, щоб розпочати ґрунтовну наукову розвідку за тематикою значення…Continue reading Сакральне мистецтво в контексті становлення дизайну середовища культових споруд Галичини

Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара

УДК 82.0(477)+808.543(477) Natalia Kovalenko Здобувач наукового ступеню, м. Київ. ORCID 0000-0002-9708-310X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.90-101 Ключові слова: реалістичний живопис, етюди Івана Гончара (1930–1950 р.), традиція, пленер, краєвид. Анотація. У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості пейзажів Івана Гончара раннього періоду творчості (1930–1950-ті р.). Джерельна база дослідження творчої спадщини художника засвідчує відсутність у науковому обігу інформації щодо творчого пошуку та доробку митця…Continue reading Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара

Альтернативні простори кав’ярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності

УДК 7.038.21:008(477.86-21) (477.8):316.47-021.3’’XIX’’ Nadiia Babii Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. ORCID 0000-0002-9572-791X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.102-116 Ключові слова: Західна Україна, альтернативний простір, соціальний простір кавʼярень, неформальна культура кінця ХХ сторіччя. Анотація. Аналізується вплив неофіційних просторів кінця ХХ сторіччя на формування культурного середовища міст Західної України, висвітлюється значення культових кавʼярень як альтернативних просторів, де гуртувались неофіційні…Continue reading Альтернативні простори кав’ярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності