Том 7 № 1 (2014)

Опубліковано: 2014.11.07

ЗМІСТ

ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Особистість в часовому дискурсі діалогу культур: вступне слово до наукового круглого столу “Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності” 7-8
Yurii Bohutskyi
PDF

Шевченкіана в українській композиторській творчості ХХ століття 9-13
Olena Berehova
PDF

Взаємозвʼязок людини та всесвіту у творчості Т. Шевченка-художника 14-18
Tetiana Chuiko
PDF

Балет “Лілея” К. Данькевича як взірець хореографічної інтерпретації Шевченкової творчості 19-26
Yeva Kovalenko
PDF

Інтелектуальні та світоглядні інтуїції Тараса Шевченка в характеристиці суспільних альтернатив 27-29
Valentyna Sudakova
PDF

Духовна держава Тараса Шевченка 30-35
Oksana Slipushko
PDF

Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка “Бували войни й військовії свари…” як пошук вербалізації поетом національної ідентичності 36-41
Oksana Yakovyna
PDF

Шевченкова стратегема 42-46
Mykola Skyba
PDF

Оніричний пласт у “Журналі” Т. Шевченка: кореляції з фольклорними прототипами 47-50
Daria Antsybor
PDF

Шевченкова людина: пошуки ідентичності в соціокультурних трансформаціях сьогодення 51-53
Borys Holovko
PDF

Діти і дитинство у Шевченковій картині світу 54-60
Yaroslava Levchuk
PDF

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Інформаційне суспільство як обʼєкт соціологічної та культурологічної концептуалізації 61-64
Viktor Shcherbyna
PDF

Українська культурологічна думка як чинник національної культурної ідентифікації 65-68
Serhii Volkov
PDF

Зміна парадигми чуттєвості в просторі екрану 69-77
Hanna Chmil
PDF

Богиня семи небесних сфер праміфу в символіці 78-89
Yevhen Prychepii
PDF

Культурні практики як рух у просторі можливостей 90-97
Liudmyla Skokova
PDF

Синкретизм як культуротворча інтенція 98-103
Tetiana Chumachenko
PDF

Принципи класифікації форм художньої інтерпретації 104-108
Olena Kolesnyk
PDF

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Естетичний маніфест О. Уайльда: нові риси відомого портрета 109-115
Olena Onishchenko
PDF

Поховальне за призначенням походження скульптури 116-122
Serhii Rosliakov
PDF

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Квітково-плодові мотиви в декоративному оздобленні іконостасів XVII — першої половини XVIII ст.: типологія, розміщення 123-140
Svitlana Olianina
PDF

Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви “струменя свідомості” у творах В. Винниченка 141-154
Ihor Yudkin
PDF

“Епілоги” Євгена Станковича: від назви до художньої концепції 155-160
Yevheniia Sirenko
PDF

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Ринок праці як особливий сегмент сфери культури 161-166
Oleksandra Oliinyk
PDF

Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства в координатах “традиція — модерн” 167-172
Yevhen Siryi
PDF

Проблема міжкультурної комунікації в сучасному гуманітарному знанні 173-178
Viktoriia Shcherbyna
PDF

Вплив ЗМІ та субкультури журналістів на культурне поле України 179-183
Vitalii Radziievskyi
PDF

Соціально-політичні цінності українців і перспективи ефективної демократії 184-190
Marta Naumova
PDF


Увесь номер у форматі PDF


АРХІВ