Проблематика

Збірник наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» видається Інститутом культурології Національної академії мистецтв України. «Культурологічна думка / The Culturology Ideas»  є рецензованим часописом з відкритим доступом, що презентує результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем, які набули особливого значення за умов сучасної динаміки культуротворчих процесів в Україні і світі.

Метою видання збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» є консолідація й підтримка досліджень з культурології, філософії культури, мистецтвознавства. Тематична спрямованість фахового наукового видання пов’язана з висвітленням результатів наукових досліджень у галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність та розвиток середовища людського існування; аналізом теоретичних, історичних, мистецтвознавчих, соціологічних тощо аспектів української культурології, вивченням культури як надскладної системи, як глобального феномену, споконвічно поєднаного з розвитком людини.

До друку приймаються статті за напрямами:

  • теорія та історія культури;
  • українська культура;
  • культурна антропологія;
  • соціологія культури;
  • екранна культура;
  • культурна спадщина та пам’яткоохоронна справа;
  • прикладна культурологія і культурні практики;
  • етнокультурологія;
  • філософія культури;
  • світова культура і міжкультурні зв’язки.