Вимоги до оформлення статті

1. Статті мають бути написані спеціально для збірника «Культурологічна думка» (ніде раніше не друковані й не надіслані до інших видань) і відповідати вимогам до фахових наукових видань.

2. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні Автор / Автори.

3. Стаття має бути підписана всіма Авторами й супроводжуватися авторською довідкою українською, російською та англійською мовами.

4. Текст статті подається до Редакційної колегії в електронному вигляді.

5. Оформлення тексту:

− Редактор Word (.doc або .docx).

− Назва файлу починається з прізвища автора й містить перші слова назви статті та номер журналу. Наприклад, Петренко_Творчий шлях_КД 16.

− Формат сторінки – А4, книжкова.

− Шрифт – Times New Roman, кегль 14.

− Міжрядковий інтервал – 1.

− Абзацний відступ – 10 мм.

− Поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, верхнє й нижнє – 2 см.

− Ілюстрації подаються в електронному вигляді: формат jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без стиснення.

Плата за обробку статей з Автора / Авторів не стягується.

Докладна інформація у файлі PDF.