Том 3 № 1 (2011)

Опубліковано: 2011.05.04

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Художні коди в морфології культури: опис текстів і деривація сенсів 8—17
Ihor Yudkin-Ripun
PDF

Сакральні числа на артефактах Трипілля та орнаментах рушників Поділля 18—32
Yevhen Prychepii
PDF

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в культуротворчих процесах України 33—39
Olena Berehova
PDF

Культура та індивідуальний час буття 40—50
Viktor Shcherbyna
PDF

Соціально-культурні основи художнього простору в культурологічній парадигмі дослідження 50—57
Liudmyla Troielnikova
PDF

Формування спільної ідентичності громадян України в контексті інформаційної безпеки 58—66
Tetiana Voropaieva
PDF

Спільна творчість як парадигма соціокультурної взаємодії молоді в багатонаціональній державі Україна 67—71
Yuliia Suhrobova
PDF

Корпоративна революція у власності як чинник трансформації економічної культури людини 72—79
Liudmyla Holovko
PDF

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу 80—89
Vasyl Sheiko
PDF

Семантика дзвоновості в хоровій творчості Є. Станковича в контексті історичних музичних традицій 90—93
Olha Kramarenko
PDF

Міжнародний фестивальний рух у формуванні культурно-мистецького середовища України (на прикладі міжнародних музичних фестивалів “Київські літні музичні вечори” та “Віртуози планети”) 94—100
Kostiantyn Davydovskyi
PDF

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Модуси інституалізації української культури: культурно-освітні практики 40-х років ХХ століття 101—109
Serhii Volkov
PDF

До проблеми формування світогляду засобами традиційного українського дитячого фольклору 110—115
Yaroslava Levchuk
PDF

Роль Балабанів в історії культури України 116—119
Larysa Reva
PDF

Культурологічні особливості українських метафізичних пошуків ХVІІ століття 120—126
Oksana Yakovyna
PDF

Особливості втілення художнього синтезу в українській камерній музиці кінця ХХ — початку ХХІ століття 127—132
Asmati Chibalashvili
PDF

Кругла скульптура в контексті організації пластичного образу іконостаса доби бароко (друга половина XVII — XVIIІ ст.) 132—149
Svitlana Olianina
PDF

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Електронний ресурс “Архіви України” як інструмент доступу до культурної спадщини України 150—154
Tetiana Boriak
PDF

Досвід використання Інтернет-технологій у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 155—158
Maryna Hromova
PDF

Сучасні історичні дослідження картографічного бібліотечного фонду щодо подій російсько-турецької війни 1735—1739 років (за матеріалами фондів НБУВ) 159—163
Tetiana Yakubova
PDF

Конструювання міжкультурної комунікації в умовах інформаційного суспільства 163—169
Halyna Abrashkevichus
PDF

Новітні технології у просвітній діяльності Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя: стан, перспективи розвитку 170—174
Iryna Nikitina
PDF

Культурні цінності та новітні інформаційно-комунікативні технології 175—177
Nataliia Ukrainets
PDF

До питання вивчення та популяризації історії малих міст України 177—179
Halyna Voitsekhivska
PDF

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Специфіка функціонування “паблік рилейшнз” у контексті соціокультурної динаміки 180—184
Yevheniia Kyianytsia
PDF

Культурні цінності та їх місце в міжкультурній комунікації 185—189
Tetiana Suliatytska
PDF


Увесь номер у форматі PDF


АРХІВ