Том 8 № 1 (2015)

Опубліковано: 2015.09.30

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності 7-12
Yurii Bohutskyi
PDF

Культурологічні виміри осмислення людини в постнекласичній науковій парадигмі 13-18
Olha Ovcharuk
PDF

Філософський дискурс кіноекранної реальності 19-25
Hanna Chmil
PDF

Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей праміфу 26-36
Yevhen Prychepii
PDF

Формування моделі майбутнього розвитку суспільства в добу цивілізаційної глобалізації: культурологічний аспект 37-45
Vasyl Sheiko
PDF

Структурний метод і метод апробації гіпотез у дослідженні орнаментів 46-50
Oksana Prychepii
PDF

Сценарій, репетиція, перевтілення: до морфології виконавства. Частина 1 51-58
Ihor Yudkin
PDF (англійською)

Український національний характер та культурний час у культурологічному вимірі 59-64
Olena Domanska
PDF

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Повсякдення крізь призму естетосфери гастики: проект Мюріель Барбері 65-72
Nataliia Zhukova
PDF

Трансгресивні пошуки у динаміці європейського культуротворення: від маркіза де Сада до Жоржа Батая 73-78
Olena Onishchenko
PDF

До проблеми дослідження сучасних моделей художньої комунікації (на прикладі твору “Леді Шалотт” Cіріла Бредлі Рутема) 79-84
Hanna Yuferova
PDF

Кінопростір Джузеппе Торнаторе: динаміка художніх пошуків 85-90
Tymofii Kokhan
PDF

Творчість Олександра Довженка як екстремальна режисура: рецепція французьких і німецьких дослідників 91-96
Leit Abdulamir Kadum
PDF

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Флоральні орнаментальні мотиви у декорі іконостасів XVII–XVIII ст.: риторика форм, символіко-алегоричний зміст 97-112
Svitlana Olianina
PDF

Соціокультурна цінність правових звичаїв у житті українців 113-119
Tetiana Haievska
PDF

Утілення рис поліфонічного письма в умовах авангардної стилістики циклу “34 прелюдії та фуги” Валентина Бібіка 120-124
Polina Svyrydova
PDF

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Памяткознавство в особах: М. О. Макаренко 125-135
Nataliia Yatsyna
PDF

Формування позитивного іміджу держави через реалізацію виставкових музейних проектів за межами України 136-142
Hanna Andres
PDF

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Культурне виробництво: технологія і творчість 143-149
Oleksandra Oliinyk
PDF

Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні 150-155
Iryna Bermes
PDF

Культурні презентації як ресурс і стимул розвитку креативного потенціалу культури 156-163
Valentyna Sudakova
PDF

Субкультура геймерських онлайн-спільнот — складова культуротворення в середовищі нових медіа 164-167
Viktoriia Shcherbyna
PDF

Навчання за кордоном як нова соціокультурна реальність 168-173
Liudmyla Petik
PDF

Мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: тенденції розвитку 174-179
Halyna Chuba
PDF

Arts Education in Modern Sociocultural Sphere: Development Trends 180-183
Oleksii Bezhin, Olha Uspenska
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Ідеологія: дискурси та дискусії (рец. на кн.: Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: монографія. – К.: ВАДЕКС, 2014) 184-185
Hanna Chmil
PDF

Українська ідентичність у транскультурному просторі (рец. на кн.: Руслана Демчук. Українська ідентичність в модусі міфологем: монографія. – К.: Стародавній світ, 2014) 186-187
Serhii Volkov, Andrii Kretov
PDF

Освіта. Суспільство. Особистість (концепти синергетичної парадигми) (рец. на кн.: Горбунова Л. С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2015) 188-190
Inna Kuznietsova
PDF


Увесь номер у форматі PDF


АРХІВ