Протидія плагіату

Редакційна колегія збірника наукових праць «Культурологічна думка/The Culturology Ideas» приймає до друку тільки оригінальні статті, що не були опубліковані раніше й не подавалися для публікації в інші видання.

Редакційна колегія використовує програму AntiPlagiarism.net для перевірки 100% наукових статей з метою контролю і аналізу робіт на неправомірні запозичення.

У протидії плагіату Редакційна колегія керується відповідними Законами України та нормативно-правовими актами, зокрема ст. 50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХІІ, для запобігання запозичень у письмовій або електронній формі, опублікованих повністю або частково під своїм іменем без посилання на автора (ст. 69 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ), лист МОН України № 111-8681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)».

До модерації допускаються статті з показником унікальності* перевірки на Рерайт* вище 80% (показник нижче 80% не засвідчує унікальність статті) та обсягом не менш ніж 20000 знаків основного канонічного* тексту.

Довідково:

*Унікальна стаття – стаття, що не була раніше опублікована в Інтернеті (зокрема на вашому сайті) і не проіндексована пошуковими системами. Якщо Ваша стаття розміщена на різних ресурсах – вона не є УНІКАЛЬНОЮ. Унікальність статті перевіряється алгоритмами програми AntiPlagiarism.net. Показники інших сервісів і програм аналізу текстів на плагіат не є основою показника унікальності.

*Канонічний текст – наукова праця, прийнята редактором як кінцевий варіант, після внесення нових автографів (правок автора) та більш переконливих кон’єктур (відновлення зіпсованих чи спотворених місць у тексті або розшифрування тексту, що не піддається прочитанню, на основі здогадів, декодування дослідника), що відображає, так звану, останню творчу волю автора, для публікації її у збірнику. Канонічний текст – це остання коректура, чи останній біловий рукопис, чи верхній (останній) шар тексту в чорновому автографі. Канонічний текст називається основним, оскільки він лягає в основу підготовленого до видання тексту.  Різночитання, що з’явилися як результат стороннього втручання в авторський текст, визнаються спотвореннями й виправляються за всіма попередніми джерелам, якщо вони дають справді авторське читання. Таким чином, основний текст, у якому виправлені всі спотворення творчої волі автора, дає Канонічний  текст.

*Рерайт – це створення однієї статті з іншої статті системи шляхом переписування, заміни слів синонімами (в т. ч. «Розмноження статей»), зміною слів, словосполучень, цілих речень і абзаців місцями. Тобто стаття в цілому виходить інша, але загалом сенс статті й подача матеріалу залишаються колишніми.

.

Для уникнення плагіату в рукописах Редакційна колегія рекомендує:

І. Зовнішній вигляд статті:

1. Назва статті має розкривати її зміст і бути лаконічною.

2. У статті на  20000 символів допускається не більше 15 входжень ключових слів*.

ПРИМІТКА: *Ключовим словом є повністю або частково текст анкора. Якщо в статті крім ключового слова у великій кількості повторюються інші слова – стаття не буде прийнята в систему.

3. Стаття повинна нести смислове навантаження, мати логічну структуру (вступ, основна частина, висновки).

4.Тематика статті повинна відповідати тематиці збірника наукових праць «Культурологічна думка/The Culturology Ideas», на якому Автор планує її розмістити.

5. Стаття повинна бути поділена на абзаци.

Відповідність статті нормам української мови*:

Відсутність орфографічних помилок (написання слів), пунктуаційних помилок (розділові знаки та інше – НЕ допускається відсутність розділових знаків у ключових словах), стилістичних помилок.

ПРИМІТКА: * Норми сучасної української літературної мови за її використання як державної мови Української держави визначає Міністерство освіти і науки України на підставі рекомендацій Держстандарту з української мови «Український правопис», схваленого Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22.05.2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол від №22/10 від 24.10.2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 року). Затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22.10.2018 р.).

Якщо на перевірку подається стаття з вище зазначеними порушеннями, то всі слова в ній будуть виправлені відповідно до правил української мови або вона буде відправлена на доопрацювання.