Том 2 № 1 (2010)

Опубліковано: 2009.12.25

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Самоорганізація культури і культурна політика 8—14
Yurii Bohutskyi
PDF

Культурологічні аспекти компаративістики та діалог культур: стан і перспективи 14—23
Vasyl Sheiko
PDF

“Реквієм” Д. Херста як транскультурний феномен 23—30
Olena Onishchenko
PDF

Перекладацька практика як кроскультурна комунікація: обмеження вербальних моделей 30—36
Ihor Yudkin-Ripun
PDF

Філософсько-методологічні засади музичної естетики 36—43
Tetiana Humeniuk
PDF

Творча еліта як об’єкт художньо-освітнього простору: культурологічне осмислення проблеми 43—48
Liudmyla Troielnikova
PDF

Універсалізм і регіоніка в сучасній етнокультурології 48—53
Volodymyr Lychkovakh
PDF

Естетико-психологічні особливості сугестії як феномену художньої творчості 54—60
Iryna Vernudina
PDF

“Абсурдна свідомість” у мистецтві XX століття 61—65
Yevheniia Myropolska
PDF

Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва 66—70
Ivanna Pavelchuk
PDF

Семичленні структури Неба, Космосу і Тіла Богині в праміфі 71—81
Yevhen Prychepii
PDF

Методологічні засади культурної антропології 81—86
Borys Holovko
PDF

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Археофутуризм як доктрина постхристиянської європейської освіти 87—93
Halyna Lozko
PDF

Поезія Ірландії в українських перекладах: діалог споріднених культур 93—99
Olena Brosalina
PDF

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Музична культура України в умовах глобалізаційних викликів 100—111
Olena Berehova
PDF

Особливості адаптацій регулятивних методів культури та освіти в Україні 112—120
Serhii Volkov
PDF

Філософські засади розбудови національної музичної освіти в Україні 120—127
Valeriia Shulhina
PDF

Роль досліджень М. Ф. Грушевського у становленні української етнокультурології 127—133
Yaroslava Levchuk
PDF

Генеалогія українського шляхетства: історіографія та джерела (друга половина XVIII – середина XIX ст.) 134—141
Larysa Horenko
PDF

Народна пісенна творчість як чинник самоідентифікації українства 142—148
Svitlana Sadovenko
PDF

Трансформаційні процеси обрядів життєвого циклу українців (на польових матеріалах Київщини) 148—154
Zoia Bosyk
PDF

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Ктиторська тема в іконографії українських іконостасів XVII–XVIII ст. 155—160
Svitlana Olianina
PDF

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Різноманіття як культурний принцип формування здорового способу життя в умовах сучасності 161—168
Viktor Shcherbyna
PDF

Соціальне призначення мистецтва як системоутворювальний чинник національної художньої культури 169—173
Yurii Afanasiev
PDF

Перспективи соціологічних досліджень паркової сфери 173—178
Vira Kovtun
PDF

Розвиток інформаційних технологій та їх культурологічні наслідки 178—183
Yuliia Trach
PDF

Роль державних і місцевих органів влади в регулюванні діяльності культурних індустрій 183—189
Oleksandra Oliinyk
PDF


Увесь номер у форматі PDF


АРХІВ