Авторські права

Авторське право зберігається за Автором / Авторами, які надають дозвіл Редакційній колегії збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних і (або) експериментальних досліджень і не подані для опублікування до інших видань. Усі матеріали розповсюджуються за умовами ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0), яка дозволяє іншим  посилатися на роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до друку у збірнику наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas», Автор має підписати Угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу. Угода є чинною з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas».

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» за Автором / Авторами зберігаються всі немайнові права на твір. Редакційна колегія збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» надає примірник твору бібліотекам та архівам України й інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов використання отриманих матеріалів від Редакційної колегії в освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).

Фактом подачі матеріалів у збірник наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» Автор / Автори дозволяють Редакційній колегії збірника розміщувати матеріали у мережі Інтернет та надають право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх місця проживання.

Статті після друку збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» розміщуються у мережі Інтернет:

  • на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
  • на офіційному сайті збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas».

Автор / Автори зберігають за собою право без узгодження з редакційною колегією:

  1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
  2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
  3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
  4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту збірника) на:
  • персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурсах установ, де працюють Автори (разом з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу.

Наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному веб-сайті збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» є обов’язковим.