Публікаційна етика

Редакційна колегія збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» дотримується міжнародних стандартів етики публікацій, керуючись рекомендаціями щодо переліку та змісту загальних обов’язків редакторів – COPE Code of Conduct, затверджених Комітетом з етики наукових публікацій COPE (Committee on Publication Ethics).

Рішення про публікацію наукової статті в журналі приймає Редакційна колегія, зважаючи на певні вимоги: перевірка рукопису щодо правильності оформлення та оригінальності тексту (плагіат); результати рецензування; результати обговорення на засіданні Редакційної колегії.

Приймаючи рішення про публікацію рукопису, Редакційна колегія керується публікаційною етикою журналу й не допускає до друку статті з надмірним відсотком неоригінального тексту (плагіату), порушенням авторських прав, наклепом та образами тощо. 

Остаточне рішення щодо публікації статті або про відмову в публікації приймає Головний редактор.

Редакційна колегія оцінює рукописи представлених статей незалежно від раси, статі, національності, походження, громадянства (підданства), роду занять, місця роботи й проживання автора, а також від його політичних, філософських, релігійних та інших поглядів.

Редакційна колегія зобов’язується:

  • зберігати нейтральність і об’єктивність стосовно всіх учасників редакційного процесу;
  • прагнути до задоволення потреб читачів та авторів;
  • постійно вдосконалювати журнал;
  • забезпечувати якість матеріалу, що публікується;
  • підтримувати свободу слова;
  • зберігати цілісність наукових досліджень;
  • дотримуючись принципів конфіденційності інформації, не розповсюджувати ідеї та / або інформацію, отримані в процесі ознайомлення із рукописами та / або під час їх рецензування;
  • за необхідності публікувати виправлення й пояснення.

Рецензент зобов’язаний надавати об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, керуючись принциповими зауваженнями й побажаннями, спрямованими на підвищення наукового рівня рукопису. Матеріал, що рецензується, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від Редколегії журналу. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися Рецензентом у особистих цілях. Відгук на статтю є конфіденційним та не підлягає розголошенню. П. І. Б. Рецензента, його місце роботи й посада залишаються анонімними.

Факт надання Автором рукопису для публікації в журналі підтверджує авторство наукового дослідження. За умови співавторства, рукопис подається одним з авторів. Представлені до публікації матеріали повинні містити результати оригінальних наукових досліджень. За умови використання в статті фрагментів з робіт інших осіб, необхідне належне оформлення таких цитат шляхом вказівки оригінального джерела в бібліографічному списку до статті. Відповідальність за зміст, оригінальність та переклад тексту статей, науковий рівень та точність наведених відомостей, а також за те, що в матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом, несуть Автори.

Автори мають гарантувати, що поданий ними рукопис не публікувався раніше та не знаходиться на рецензуванні в іншому виданні. За умови виявлення помилок або погрішностей у науковому матеріалі на будь-якому етапі публікаційного процесу, Автор зобов’язується повідомити про цей факт Редакційну колегію журналу.