Том 11 № 1 (2017)

Опубліковано: 2017.06.22

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Проблема самоорганізації культуротворчих процесів: психоісторичний аспект 7—22
Nataliia Zhukova
PDF

Морфологічні характеристики абстрагування в художньому тексті 23—34
Ihor Yudkin
PDF

Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації 35—45
Olena Berehova
PDF

Структурно-функціональний аналіз поняття “творча діяльність” 46—52
Olena Chumachenko
PDF

Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності 53—59
Ruslana Demchuk
PDF

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Проблема “авторського кіно”: від класичного досвіду до сучасних пошуків 60—67
Tymofii Kokhan
PDF

Особистість і шлях: Григорій Сковорода і Хосемарія Ескріва де Балагер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження 68—77
Oksana Yakovyna
PDF

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Творчість Сергія Параджанова в контексті української культури ХХ століття 78—88
Violeta Demeshchenko
PDF

Дві богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників 89—101
Yevhen Prychepii
PDF

Рушник як сакральний символ української культури 102—111
Olha Bohomolets
PDF

Громада (сільська община) як інститут селянського самоврядування в Україні 112—119
Tetiana Haievska
PDF

Слово про учителя 120—125
Iryna Zubavina
PDF

Проблематика дослідження історії екранних мистецтв за допомогою архівних першоджерел 126—130
Oleksandr Bezruchko
PDF (англійська)

Зародження багатоголосся і його різновиди в Українській православній церкві 131—136
Mykola Рidhorbunskyi
PDF

Повернення Миколи Трегубова до Львівського театру опери та балету (1950–1951 рр.) 137—145
Tetiana Churpita
PDF

Стильова парадигма художнього методу Миколи Лисенка і перспектива її втілення в українській музиці 146—155
Olha Hrytsenko
PDF

Музично-просвітницька діяльність греко-католицького духовенства Східної Галичини в контексті соціокультурної практики Церкви (1921–1946) 156—163
Oksana Faryna
PDF

Образ ідеальної світобудови в українській народній художній культурі: колядки, щедрівки 164—170
Svitlana Sadovenko
PDF

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Методично-науковий супровід зберігання музейних експонатів як відображення консерваційної практики в художніх музеях 30–40 рр. XX століття 171—178
Iryna Marchenko
PDF

ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Полікультурний світ як простір мультикультурних практик: проблематика концептуалізації цінностей ненасильницького співіснування 179—191
Valentyna Sudakova
PDF

Медіа як ресурс капіталізації соціокультурних практик індивідуального успіху в житті 192—199
Lytva Liudmila, Pryshva Rodion
PDF (англійська)

Між культурою пам’яті і державною політикою: проблематика, моделі і методологія досліджень політики пам’яті в Україні 200—222
Oleksandr Grytsenko
PDF

Мистецтвознавчі вищі навчальні заклади: стратегія розвитку в реальностях нових економічних умов 223—230
Bezhin Oleksii, Uspenska Olha
PDF

Впровадження інноваційних технологій в індустрії туризму 231—239
Halyna Vyshnevska
PDF

Особливості використання мобільних технологій і соціальних мереж у туристичній діяльності 240—246
Yevhen Kozlovskyi
PDF

Сучасні тенденції формування художнього образу в театрально-концертній діяльності 247—254
Artem Vinichuk
PDF

Взаємодія як феномен трансформації спорту і хореографічного мистецтва 255—265
Svitlana Shalapa
PDF

НАУКОВІ ФОРУМИ

Чміль Ганна. Відгук на монографію Ольги Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть” (О. Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть”: монографія. — К.: НАКККіМ, 2016. — 268 с.) 266—269
Hanna Chmil
PDF


Увесь номер у форматі PDF


АРХІВ