Відгук на монографію Ольги Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  22 червня 2017 року.

Том 11 № 1 (2017).

Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.