До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.22-32 Ключові слова: культура масова, культура елітарна, культурний дискурс, екран, екранний простір. Анотація. У статті запропоновано концептуальні підходи до характеристики масової культури (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ж. Бодріяр) та її критику в постсучасній культурологічній думці й розглянуто переваги переорієнтації дослідницької парадигми з бінарного протиставлення «елітарне – масове»…Continue reading До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 Nadiia Korablova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.ORCID 0000-0001-7520-8701 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.19-44 Ключові слова: тілесність, екранне тіло, знакова система екранної культури, посттілесність, сексуальність. Анотація. Тема тілесності обумовлена дослідженнями в галузях сучасної філософії (феноменологія, екзистенціалізм), у яких поняття «тіло» є смислопороджуючою категорією, оскільки займає місце…Continue reading Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Постсучасна особистість: онтологічна залежність від себе

Автори: Чміль Ганна Павлівна, Корабльова Надія Степанівна.
Анотація.
У статті аналізуються чинники онтологічної залежності та конструювання/деконструювання власного буття сучасною людиною як залежність від себе. Результатом цих процесів стає підміна справжності та ціннісного особистісного самовизначення людини імітацією та симулякризацією в різноманітних формах: аватаризацією, іміджами, масками у віртуальній реальності. За цих умов онтологічна залежність від себе не може мати підстав, бо підставою є сама особистість.

Рецензія на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни “Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  10 липня 2018 року. Том 13 № 1 (2018). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Міркування про “Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  21 грудня 2017 року. Том 12 № 2 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Відгук на монографію Ольги Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  22 червня 2017 року. Том 11 № 1 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: тіло, тілесність, тіло-об’єкт, тіло-канон, тіло-інтерфейс. Анотація. Аналізується репрезентація тіла в контексті постмодер-ністських і постструктуралістських теорій із їх “поворотом” до проблеми тілесності, пов’язаної з феноменологічним і соціокультурним підходами. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com…Continue reading Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе” як проблема нової культурної реальності

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: реальність, віртуальна реальність, віртуальний креатор, людина телематична. Анотація. Аналізується здатність людини вибудовувати власні реальності як віртуальні, проектуючи свій “внутрішній світ” на “світ зовнішній”, “світу-в-собі” в “світ-для-себе”, їх сучасне переміщення в простір екрану. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України,…Continue reading Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе” як проблема нової культурної реальності

Філософський дискурс кіноекранної реальності

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: мистецтво кіно, кінописьмо, реальність, екранна реальність, віртуальна реальність. Анотація. Аналізується філософське осмислення кіноекранної реальності як явища сучасної культури. Життя людини сьогодення просмекнуте екранами: вони інформують, виховують, розважають, нав’язують – власне формують сучасне культурне поле, перетворене на екран. Хоча сам екран не дає…Continue reading Філософський дискурс кіноекранної реальності

Зміна парадигми чуттєвості в просторі екрану

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: екранна культура, екранні мистецтва, мистецький ландшафт, емпатія, сприйняття. Анотація. Аналізується вплив екранної культури на чуттєву систему людини, набуття нею нового емоційного досвіду, співпереживання, без чого неможливе людське буття, соціальне за своєю суттю. Наголошується, що в умовах глобалізації та локалізації культурного життя людей…Continue reading Зміна парадигми чуттєвості в просторі екрану