Досвід «буття» з кінематографічним екраном: ідентифікаційний контекст

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.8-15 Ключові слова: ідентифікація, феноменологічна перспектива, «дотикова естетика», тактильність. Анотація. Статтю присвячено аналізу розширення діапазону людського досвіду  через механізми ідентифікації та представлення концептуалізацій цих механізмів. З’ясовано, що в межах сучасних досліджень екрану здійснення теоретичної «реабілітації» феноменологічної  перспективи уможливило відмову від вузького розуміння кінематографічного досвіду…Continue reading Досвід «буття» з кінематографічним екраном: ідентифікаційний контекст

До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.22-32 Ключові слова: культура масова, культура елітарна, культурний дискурс, екран, екранний простір. Анотація. У статті запропоновано концептуальні підходи до характеристики масової культури (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ж. Бодріяр) та її критику в постсучасній культурологічній думці й розглянуто переваги переорієнтації дослідницької парадигми з бінарного протиставлення «елітарне – масове»…Continue reading До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 Nadiia Korablova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.ORCID 0000-0001-7520-8701 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.19-44 Ключові слова: тілесність, екранне тіло, знакова система екранної культури, посттілесність, сексуальність. Анотація. Тема тілесності обумовлена дослідженнями в галузях сучасної філософії (феноменологія, екзистенціалізм), у яких поняття «тіло» є смислопороджуючою категорією, оскільки займає місце…Continue reading Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Постсучасна особистість: онтологічна залежність від себе

Автори: Чміль Ганна Павлівна, Корабльова Надія Степанівна.
Анотація.
У статті аналізуються чинники онтологічної залежності та конструювання/деконструювання власного буття сучасною людиною як залежність від себе. Результатом цих процесів стає підміна справжності та ціннісного особистісного самовизначення людини імітацією та симулякризацією в різноманітних формах: аватаризацією, іміджами, масками у віртуальній реальності. За цих умов онтологічна залежність від себе не може мати підстав, бо підставою є сама особистість.

Рецензія на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни “Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  10 липня 2018 року. Том 13 № 1 (2018). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Міркування про “Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  21 грудня 2017 року. Том 12 № 2 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Відгук на монографію Ольги Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  22 червня 2017 року. Том 11 № 1 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: тіло, тілесність, тіло-об’єкт, тіло-канон, тіло-інтерфейс. Анотація. Аналізується репрезентація тіла в контексті постмодер-ністських і постструктуралістських теорій із їх “поворотом” до проблеми тілесності, пов’язаної з феноменологічним і соціокультурним підходами. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com…Continue reading Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе” як проблема нової культурної реальності

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: реальність, віртуальна реальність, віртуальний креатор, людина телематична. Анотація. Аналізується здатність людини вибудовувати власні реальності як віртуальні, проектуючи свій “внутрішній світ” на “світ зовнішній”, “світу-в-собі” в “світ-для-себе”, їх сучасне переміщення в простір екрану. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України,…Continue reading Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе” як проблема нової культурної реальності

Філософський дискурс кіноекранної реальності

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: мистецтво кіно, кінописьмо, реальність, екранна реальність, віртуальна реальність. Анотація. Аналізується філософське осмислення кіноекранної реальності як явища сучасної культури. Життя людини сьогодення просмекнуте екранами: вони інформують, виховують, розважають, нав’язують – власне формують сучасне культурне поле, перетворене на екран. Хоча сам екран не дає…Continue reading Філософський дискурс кіноекранної реальності