Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: тіло, тілесність, тіло-об’єкт, тіло-канон, тіло-інтерфейс. Анотація. Аналізується репрезентація тіла в контексті постмодер-ністських і постструктуралістських теорій із їх “поворотом” до проблеми тілесності, пов’язаної з феноменологічним і соціокультурним підходами. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com…Continue reading Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі