Тілесний ландшафт у сучасному культурному полі

УДК 130.2

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: тіло, тілесність, тіло-об’єкт, тіло-канон, тіло-інтерфейс.

Анотація. Аналізується репрезентація тіла в контексті постмодер-ністських і постструктуралістських теорій із їх “поворотом” до проблеми тілесності, пов’язаної з феноменологічним і соціокультурним підходами.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Корабльова В. М. Віртуальна тілесність як зникнення поколіннєвої ідентичності / В. М. Корабльова // Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій [Монографія]. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Карамзіна, 2009. – С. 118–127.

Нанси Ж.-Л. Corpus / Ж.-Л. Нанси. – М.: Ad Marginem, 1999. – 257 с.

Петровская Е. Непроявленное. Очерки по философии фотографии / Е. Петровская. – М.: Ad Marginem, 2002. – 208 с.

Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию / В. А. Подорога. – М.: Ad Marginem, 1995. – 341 с.

Тарасенко В. В. Человек Кликающий: фронтальные метаморфозы / В. В. Тарасенко: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iph.ras.ru/-vtar/met.doc. – 10/10/2002.

Фуко М. Надзирать и наказывать / М. Фуко. – М.: Ad Marginem, 1999. – С. 2–56 .

Фуко М. Рождение клиники / М. Фуко. – М.: Смысл, 1998. – 310 с.

Эпштейн М. Н. Философия тела. Тело свободы / М. Н. Эпштейн, Г. JI. Тульчинский. – СПб.: Алетейя, 2006. – 432 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  15 вересня 2016 року.

Том 10 № 2 (2016).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.