Феноменологічна інтуїція в мистецькій інтерпретації історії

УДК 316:303.446.2:130.2 Ihor Yudkin Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-4616-302X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.8-18 Ключові слова: епоха, епізод, можливі світи, тотальність, ейдетика, циклізація, діагоналізація, інтенція. Анотація. Логіка інтуїціонізму, розроблена на основі феноменології як альтернатива формальній логіці, виявляє спільні риси з ейдетичною редукцією, створюючи умови для побудови ейдетичних образів. В основі інтуїції лежить відношення «частини…Continue reading Феноменологічна інтуїція в мистецькій інтерпретації історії

Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0001-6569-1066 Nadiia Korablova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.ORCID 0000-0001-7520-8701 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.19-44 Ключові слова: тілесність, екранне тіло, знакова система екранної культури, посттілесність, сексуальність. Анотація. Тема тілесності обумовлена дослідженнями в галузях сучасної філософії (феноменологія, екзистенціалізм), у яких поняття «тіло» є смислопороджуючою категорією, оскільки займає місце…Continue reading Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Синкретизм давній і синкретизм новітній

Vadym SkurativskyiКиївський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ. ORCID 0000-0001-5338-3912 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.45-53 Ключові слова: синкретизм давній, синкретизм новітній, «рухоме зображення», семіотично-комунікативна культура, просторово-часова картина світу. Анотація. Появу кінематографу (в 1890 рр.) відразу ж супроводжує чи не планетарний резонанс довкола доволі небаченого комунікативного феномена «рухомого зображення». Резонанс, на жаль, і досі не доволі…Continue reading Синкретизм давній і синкретизм новітній

Транснаціональні парадокси глобального світу: культурологічний аналіз

UDC 130.2:005.936.3 Yevheniia Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ. ORCID 0000-0001-9662-0594 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.54-64 Ключові слова: транснаціоналізм, базовий конфлікт, парадокс, легітимація, культуралізм, глобалізм, мультикультуралізм, «відкритий шов». Анотація. Стаття присвячена критичному аналізу симптомів транснаціонального світу, який інтерпретується як символічний порядок, схильний до автоматичного самовідтворення та інерції функціонування в машинному режимі трансгресії через легітимацію власних…Continue reading Транснаціональні парадокси глобального світу: культурологічний аналіз

Поняття Свій / Чужий у сучасній філософії та культурології

UDC 316.7 Nataliia Otreshko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-9563-692X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.65-74 Ключові слова: суб’єкт, Інший, Чужий, феноменологія, постмодернізм. Анотація. У статті порівнюються два підходи — феноменологічний і постмодерністський — у процесі аналізу феномену Чужого. У феноменології акцент робиться на розумінні Іншого в просторі світу повсякденності. За допомогою діалогу з Іншим повсякденність…Continue reading Поняття Свій / Чужий у сучасній філософії та культурології

Українсько-словацькі відносини: погляд з перспективи культури

Olha Bench Київська академія мистецтв, Київ. ORCID 0000-0002-3998-3062 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.75-81 Ключові слова: українсько-словацькі відносини, політична, економічна та гуманітарна підтримка, Словацька Республіка (СР), Європейський Союз (ЄС), Генеральне консульство України в Пряшеві (ГКУ в Пряшеві), Союз русинів-українців Словацької Республіки (СРУ СР). Анотація. У статті розглянуті українсько-словацькі відносини крізь призму політичної, економічної та гуманітарної підтримки сусідньою Словаччиною нашої…Continue reading Українсько-словацькі відносини: погляд з перспективи культури

Психоделічна реінтерпретація Тіла Господнього за Філіпом К. Діком

Bogdan TrochaUniversity of Zielona Góra, Poland, Zielona Góra. ORCID 0000-0003-2348-4813 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.82-88 Ключові слова: сакрам, спекулятивна фантастика, гностики, іудаїзм, християнство, Філіп К. Дік, інтерпретація літературних творів. Анотація. У статті досліджуються літературні пошуки Бога за романом «Трансміграція Тимоті Арчера» Філіпа К. Діка. Проаналізовані релігійний, богословський та фантастичний контексти роману. Автор також демонструє деякі культурні аспекти роману.…Continue reading Психоделічна реінтерпретація Тіла Господнього за Філіпом К. Діком

Витоки походження жанру Англійської Маски

УДК [78.7.034] (410.1) Alla SokolovaНаціональна музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса. ORCID 0000-0002-4841-6342 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.89-98 Ключові слова: Маска, «Mummers», танець, костюм, династія Тюдорів, італійське «intermedio». Анотація. Розглянуто витоки походження жанру англійської Маски, які пов’язані з народними звичаями, ритуальними обрядами й танцями, традиціями сезонних фестивалів у Англії.Встановлено, що жителі англійських сіл, учасники різдвяної пантоміми, фіґлярі,…Continue reading Витоки походження жанру Англійської Маски

Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів

УДК 323.2 (477) Oleksandr Grytsenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0001-6936-7765 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.99-115 Ключові слова: культура пам’яті, текст культури, модель історичної нарації, сюжетний ключ, наративна субстанція, аналіз дискурсу, українсько-польська спільна історія. Анотація. У статті запропоновано порівняльний аналіз українських та польських історичних наративів як елементів національних культур пам’яті двох країн. За допомогою методів…Continue reading Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів