Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів

УДК 323.2 (477)

Oleksandr Grytsenko
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0001-6936-7765

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.99-115

Ключові слова: культура пам’яті, текст культури, модель історичної нарації, сюжетний ключ, наративна субстанція, аналіз дискурсу, українсько-польська спільна історія.

Анотація. У статті запропоновано порівняльний аналіз українських та польських історичних наративів як елементів національних культур пам’яті двох країн. За допомогою методів аналізу текстів культури, розроблених науковцями бірмінгемської школи культурних досліджень, а також базової моделі історичної нарації Є. Топольського, схеми сюжетних ключів для історичних творів Г. Вайта, концепції наративної субстанції Ф. Анкерсміта, проведено дискурсивний аналіз схожих за тематикою (Західна Україна в міжвоєнний період) фрагментів праць чотирьох сучасних істориків обох країн (Я. Грицака, О. Палія, Г. Мотики, В. Менджецького), зокрема, вивчено інформаційний, переконувальний та глибинний світоглядний шари їхніх нарацій, обрані авторами сюжетні ключі, засоби переконування та їхнє позиціонування щодо описуваної реальності. Такий аналіз дозволяє розкрити характер зв’язків кожного тексту з національною культурою пам’яті та розкрити культурне коріння невдач у формуванні спільного українсько-польського бачення «важких питань» історії.

Біографія автора.

Гриценко Олександр Андрійович, кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
grytsenko2908@gmail.com

Література:

Боляновський, А. (2019). Поляки Західної України в першій пол. ХХ ст.: критичний аналіз офіційних статистичних даних. «Волинь-43»: міфи і реальність. Зб. наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк. С. 250–275.    

В’ятрович, В. (2011). Друга польсько-українська війна 1942–1947 рр. Київ: Києво-Могилянська академія. 280 с.   

Галайко, Б. (2018). Польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни: міфи і факти. Українознавство. № 3 (68), С. 201–204.   

Грицак, Я. (1996). Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Навчальний посібник. Київ: Генеза. 360 с. DOI: https://doi.org/10.7546/ds.2018.11.27

Заява Верховної Ради України (2016). «У зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії» від 8 серпня 2016. Відновлено з https://rada.gov.ua/news/Novyny/134295.html  DOI: https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-185

Ільюшин, І. (2003). Волинська трагедія 1943–1944 рр. Київ: Інститут історії України НАН України. 313 с. DOI: https://doi.org/10.7546/ds.2018.11.54  

Каліщук, О. (2019). Правові аспекти оцінки українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни. «Волинь-43»: міфи і реальність. Зб. наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк. С. 238–249.  

Кін, Дж. (2000). Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. Пер. з англ. О. Гриценка. Київ: К.І.С. 192 с.

Крамар, Ю. (2019). Обрахунок жертв українсько-польського конфлікту на Любомльщині в українських і польських джерелах. «Волинь-43»: міфи і реальність. Зб. наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк. C. 276–292.   

Культурні практики й культурна політика (2012). Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні: Аналітична доповідь. Київ: ЦСД «Софія». 163 с.

Менджецький, В., & Брацисевич, Є. (ред.) (2015). Польща – нарис історії. Варшава: ІНП. 367 с.

Мотика, Ґ. (2011). Від Волинської різанини до акції «Вісла». Київ: Дух і літера. 360 с.

Палій, О. (2017). Історія України: від княжої доби до Революції Гідності. 3-тє вид. Київ: К.І.С. 596 с.

Портнов, А. (2013). Українські інтерпретації Волинської різанини. Часопис «Ї». № 74 (Волинь-1943). Відновлено з http://www.ji.lviv.ua/n74texts/Portnov_Ukrainski_interpretacii.htm

Трохимович, В. (2019). Сучасні польсько-українські бої за історію. «Волинь-43»: міфи і реальність. Зб. наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк. С. 14–26.

Україна – Польща: важкі питання (1998–2006). Матеріали українсько-польських наукових семінарів.  Тт. 1–10. Варшава, Луцьк. 

Шаповал, Ю. (2019). Волинь – 1943: як досліджувати і як пам’ятати. «Волинь-43»: міфи і реальність. Збірник наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк. С. 9–18. 

Що сталося у Гуті Пеняцькій (2017). Висновки польського слідства. Історична  правда. Відновлено з https://www.istpravda.com.ua/articles/2017/02/28/149574/

Ankersmit, F. R. (1983) Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language. Boston – London: Springer, 266 p. 

Fiske, J. & Hartley, J. (1978). Reading Television. London: Methuen & Co. 223 p.

Foucault, M. (1994). The Order of Things. An Archeology of Human Science. New York: Vintage Books. 422 p.

Hall, S. (1980). Encoding. Decoding. S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, and P. Willis, eds. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies,1972–1979. London: Hutchinson, pp. 128–138. DOI: https://doi.org/10.1075/z.184.211hal

Iggers, G. (2006). Użycia i nadużycia historii: o odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie / E. Domańska (red.) Pamięć, etyka i historia. Anglo-Amerykańska teoria historiografii lat 90-ych. Poznań. S. 105–116.  

Makarczuk, S. (1999). Straty ludności na Wołyniu w latach 1941-1947. Polska–Ukraina: trudne pytania. Warszawa. T. 5. S. 320–333.   

Motyka, G. (2011). Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947.Kraków. 520 s. DOI: https://doi.org/10.15290/sp.2015.23.13

Siemaszko, W. & Siemaszko, E. (2000). Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, 1939 – 1945. Warszawa. T. 1–2. 1439 s.  

Topolski, J. (2008). Jak się pisze i rozumie Historię. Tajemnice narracji historycznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. 350 s.

White, H. (1973). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 464 p. DOI:  https://doi.org/10.1086/ahr/80.4.961-a 

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 березня 2020 року.

Том 17 № 1 (2020)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.