Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів

УДК 323.2 (477) Oleksandr Grytsenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0001-6936-7765 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.99-115 Ключові слова: культура пам’яті, текст культури, модель історичної нарації, сюжетний ключ, наративна субстанція, аналіз дискурсу, українсько-польська спільна історія. Анотація. У статті запропоновано порівняльний аналіз українських та польських історичних наративів як елементів національних культур пам’яті двох країн. За допомогою методів…Continue reading Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів

Остап Вишня в українській культурі пам’яті: «король тиражів», «народний гуморист», суспільна інституція, знаряддя пропаганди, «національний мученик»

Анотація. У статті досліджено еволюцію сприйняття й осмислення творчості та особистості Остапа Вишні в українській культурі, зокрема – в культурі пам’яті та в українському суспільстві загалом. Попри десятки книжок і сотні статей про письменника, що з’являлися, починаючи з кінця 1920-х років, ця тема досі не дістала всебічного, об’єктивного, методологічно цілісного (за необхідної для цього міждисциплінарності) наукового розгляду. У статті запропоновано такого роду всебічний аналіз репрезентацій постаті й життєвого шляху О. Вишні, рецепції та інтерпретації його творів і суспільного авторитету (особистого символічного капіталу), що формувалися й функціонували в суспільно-культурному житті України від 1920-х років до часів незалежності.
Показане творення й функціонування в культурній комунікації різних «іпостасей» сатирика: спочатку – «короля тиражів» і неофольклорного трікстера, у 1930-х – «куркульського гумориста» й «ворога народу»; у 1950-х – «народного сміхотворця», а в часи незалежності – видатного діяча «Розстріляного Відродження» і «національного мученика».

Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів

УДК 130.02 (477) Oleksandr Grytsenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0001-6936-7765 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.66-82 Ключові слова: культурний простір, публічна сфера, семіосфера, національна культура, національна ідентичність, дискурсивна іден-тичність, полісферична модель культурного простору Анотація. У статті запропоновано нові концептуальні підхо-ди до моделювання культурного простору, сформованого модерною національною культурою в умовах глобалізованого світу та широ-кого використання…Continue reading Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів

“Декомунізаційне” законодавство, його практичне впровадження та охорона пам’яток: правові, естетичні й світоглядні колізії

УДК 323.2 (477) Oleksandr Grytsenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0001-6936-7765 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.148-160 Ключові слова: політика пам’яті, декомунізація, законодавство, демонтаж радянських пам’ятників, охорона пам’яток, Друга світова війна, меморіальні практики. Анотація. У статті висвітлені проблеми взаємин між так званим декомунізаційним законодавством (закони, ухвалені 9 квітня 2015 року) та пам’яткоохоронною справою, зокрема — правові…Continue reading “Декомунізаційне” законодавство, його практичне впровадження та охорона пам’яток: правові, естетичні й світоглядні колізії