Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах

УДК 130.2

Yevhen Prychepii
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-5363-1004

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.116-129

Ключові слова: ромб, косий хрест, семантика символів, геометричний орнамент.

Анотація. У статті автор ставить мету проаналізувати семантику символів ромбу й косого хреста в архаїчній символіці й народних орнаментах, виходячи зі запропонованої ним концепції праміфу. Під час аналізу цих символів застосовується структурний метод. У результаті дослідження було встановлено, що ці символи відображають різні аспекти архаїчної Богині. Ромб виражає прив’язку іпостасей Богині до певних сфер Космосу, а косий хрест – її зв’язок з чотирма своїми іпостасями (богинями голови, двох грудей і вульви), які приховані за символами, розміщеними в секторах косого хреста. Таке розуміння відкриває нову перспективу тлумачення семантики ромба й косого хреста в орнаментах. Практичне значення статті полягає в тому, що вона дозволила розкрити семантику косого хреста та структури косого хреста й ромба в геометричних орнаментах вишитих і тканих рушників України та Білорусі. Стаття показує органічний зв’язок архаїчної символіки та народних орнаментів і спростовує думку, за якою семантика цих орнаментів утрачена й не може бути пізнана.

Біографія автора.

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача відділу культурної антропології, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sharapann@ukr.net

Література:

Амброз, А. К. (1965). Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками»). Советская археология, № 3.

Бибикова, В. И. (1965). О происхождении мезинского палеолетического орнамента. Советская археология, № 1. С. 3–80.

Буткевич, Л. М. (2008). История орнамента (з іл.). Москва: Владос.

Голан, А. (1994). Миф и символ (2-е изд.). Москва: Русслит.

Причепій, Є. М. (2018). Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях. Київ: Інститут культурології НАМУ.

Причепій, Є. М. (2019). Образ «богині-оленя» у геометричних орнаментах жіночих сорочок Поділля. Культурологічна думка, № 16. С. 110–127.

Рибаков, Б. А. (1981). Язычество древних словян. Москва: Наука.

Селівачов, М. (2005). Лексикон української орнаментики. Київ: Редакція вісника «АНТ».

Фролов, Б. А. (1981). О чем рассказала сибирская мадонна. Москва: Знание.

Gimbutas, M. (2001, February). The Language of Goddess. (1st edition). New York: Thames & Hudson.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 березня 2020 року.

Том 17 № 1 (2020)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.