Чотири- та восьмичленні структури з ромбом у центрі в геометричних орнаментах вишивки Поділля

УДК 130.2 Yevhen PrychepiiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID ID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.131-147 Ключові слова: структури орнаментів, поза богині, богиня «руки в боки», богиня-«оранта». Анотація. Предметом дослідження є структури геометричних орнаментів, у центрі яких розміщено ромб, а на периферії – четвірка або вісімка символів (рис. 7, 8, 14). У статті стверджується, що такі структури передають…Continue reading Чотири- та восьмичленні структури з ромбом у центрі в геометричних орнаментах вишивки Поділля

Множини знаків, що позначають рік, на артефакті палеоліту з Прибайкалля та рушнику з Поділля

УДК 130.2 Yevhen PrychepiiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID ID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.115-126 Ключові слова: множини знаків на археологічних артефактах та орнаментах,  «сакральні» множини. Анотація. Викладено концепцію, згідно з якою первісні люди оперували «сакральними» множинами. Ними автор вважає множини знаків на археологічних артефактах і народних орнаментах, що передають цикли небесних світил та фізіологічні цикли…Continue reading Множини знаків, що позначають рік, на артефакті палеоліту з Прибайкалля та рушнику з Поділля

Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра)

УДК 130.2 Yevhen PrychepiiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.93-108 Ключові слова: семантика орнаментів, архаїчна богиня в орнаментах, богиня-дерево, S-символ. Анотація. Аналізується семантика орнаментів буковинської вишивки, зразки якої були зібрані Е. Кольбенгайєром у період від 1902 по 1912 р. Виходячи із авторської концепції праміфу, доводиться, що за орнаментальними символами приховані образи архаїчної…Continue reading Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра)

Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах

УДК 130.2 Yevhen Prychepii Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.116-129 Ключові слова: ромб, косий хрест, семантика символів, геометричний орнамент. Анотація. У статті автор ставить мету проаналізувати семантику символів ромбу й косого хреста в архаїчній символіці й народних орнаментах, виходячи зі запропонованої ним концепції праміфу. Під час аналізу цих символів застосовується…Continue reading Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах

Образ «богині-оленя» у геометричних орнаментах жіночих сорочок Поділля

Анотація. У статті досліджується семантика образів «богині-оленя» в геометричних орнаментах (за зразок узяті орнаменти жіночих сорочок Поділля). Теоретичною основою дослідження є концепція праміфу, згідно з якою Космос і Велика Богиня первісних людей поділялися на три/сім сфер. Виходячи з цього, автор виділяє в геометричних орнаментах структури символів, які ідентифікує як образ «богині-оленя». У статті виділено три підтипи образів «богині-оленя». Підтип А містить богиню з трьох ромбів (рис. 1, 3–12 ); підтип В — фігуру богині «руки в боки» (рис. 2, 13–18); підтип С — богиню з руками у вигляді E (чи F) символів (рис. 19–22). Автор показує, що кожен підтип образу богині утворював варіанти орнаментів, які «конституювалися» за однаковими правилами: орнаменти з однією богинею (рис. 3–5, 13, 19), орнаменти з двійкою богинь зі спільними сідницями (рис. 6–8, 13–15, 20), орнаменти з четвіркою богинь (рис. 9, 10, 16, 17, 21) та орнаменти, утворені з окремих символів богині (рис.11, 12, 18, 22). Для порівняння проаналізовано деякі орнаменти з «темою» оленя у вишиванні в стилі російської Півночі (рис. 23–25). Дослідження показало, що геометричний орнамент зберіг свою семантику й у неї можна проникнути, користуючись відповідним методом.

Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань)

УДК 130.2 Yevhen Prychepii Інститут культурології Національної академії мистецтв України,Київ. ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.41-50 Ключові слова: артефакти із Плугателя (Бретань, Франція), множини знаків на артефактах палеоліту, сакральні множини. Анотація. У дослідженні аналізуються множини знаків на двох палеолітичних пластинах із Плугателя (Бретань, Франція). Автор уважає, що ці множини передають фізіологічний цикл і цикл вагітності жінки-богині та…Continue reading Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань)