Том 22 № 2 (2022)

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2 Опубліковано: 2022.07.15 ЗМІСТ ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ Сучасні алгоритми тлумачення історії музики: епістемологічний дискурс 8—16Olha Zavіalova, Mariya YarkoDOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.8-16PDF Методи балетмейстерської роботи в історичному аспекті 17—37Yeva KovalenkoDOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.17-37PDF «Серія — серіал — серіальна продукція» як структурні складові сучасного культуротворення 38—45Tymofii KokhanDOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.38-45PDF СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ Творчість жінок-художниць в італійському образотворчому мистецтві…Continue reading Том 22 № 2 (2022)

Сучасні алгоритми тлумачення історії музики: епістемологічний дискурс

УДК 78.03 Olha Zavіalova Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, м. СумиORCID ID 0000-0002-9483-5871 Mariya Yarko Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич.ORCID ID 0000-0003-4514-3550 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.8-16 Ключові слова: алгоритми тлумачення історії  музики, монадологічний підхід, металогіка стилю, інваріант стильової моделі. Анотація. У статті розглядається історично складена ситуація, коли з відродженням в останній третині ХХ століття ідей Б. Асаф’єва…Continue reading Сучасні алгоритми тлумачення історії музики: епістемологічний дискурс

Методи балетмейстерської роботи в історичному аспекті

УДК 792.8+792.03+7.071.1+7.071.2 Yeva Kovalenko Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ. ORCID ID 0000-0002-9731-4668 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.17-37 Ключові слова: балет, балетмейстер, класичний балет, історія балету, створення балетної вистави, методи роботи балетмейстерів, хореографія. Анотація. У статті розглядаються особливості роботи видатних балетмейстерів та процес виникнення й розвитку цієї професії в історичному аспекті – від часів Відродження,…Continue reading Методи балетмейстерської роботи в історичному аспекті

«Серія – серіал – серіальна продукція» як структурні складові сучасного  культуротворення

Tymofii KokhanІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0003-1134-9761 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.38-45 Ключові слова: серія – серіал – серіальна продукція, культуротворення, проблемна площина, професіоналізм. Анотація. Аргументовано, що від десятиліття до десятиліття українська гуманістика активно розширює дослідницький простір, відкриваючи нові, теоретично вагомі «проблемні площини», осмислення яких може мати перспективи завдяки залученню потенціалу культурологічного аналізу, зокрема таких його…Continue reading «Серія – серіал – серіальна продукція» як структурні складові сучасного  культуротворення

Творчість жінок-художниць в італійському образотворчому мистецтві XV–XVII століть

УДК 75.071.1-055.2(450)(092)”14/16” Halyna Stakhevych Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми.ORCID ID 0000-0002-5915-2434 Natalia Kokhan Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми.ORCID ID 0000-0003-2283-0761 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.46-62 Ключові слова: жінки-художниці, італійське образотворче мистецтво, соціальний статус, професійна творчість, гендерні питання. Анотація. Здійснено огляд та розкрито особливості професійного становлення, розвитку та соціального статусу творчості жінки-митця в італійському образотворчому…Continue reading Творчість жінок-художниць в італійському образотворчому мистецтві XV–XVII століть

Функціональна роль віолончелі в сольних кантатах Г. Ф. Генделя

УДК:780.614.334:784.5.087.685.071.2(430) Tetyana GrechanivskaСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми.ORCID ID 0000-0002-4211-4394 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.63-71 Ключові слова: барокова музика, ансамблево-інструментальний, сольна кантата, творчість Г. Ф. Генделя, віолончель, функціональна роль, басо контінуо, облігато. Анотація. У статті розглянуто функціональну роль віолончелі у вокально-інструментальних музичних творах доби бароко та здійснено спробу вивести проблему з практично-виконавської площини в поле професійного музикознавчого дискурсу. Для…Continue reading Функціональна роль віолончелі в сольних кантатах Г. Ф. Генделя

Київський текст Миколи Лєскова

Ani Abrahamyan Університет Індіани, м. Блумінгтон, штат Індіана, СШАORCID ID 0000-0001-8112-4811 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.72-80 Ключові слова: Микола Лєсков, Київський текст, місто як текст, мемуарний жанр. Анотація. 1849 року вісімнадцятирічній Микола Лєсков переїхав до Києва, де провів наступні десять років свого життя. Через 34 роки він написав мемуари «Печерські антики» (1883), у яких розповів про архітектуру, культуру та мешканців…Continue reading Київський текст Миколи Лєскова

Трагедія інакшості. Осмислення фільму Ларса фон Трієра «Німфоманка»

УДК 791.4  Mikhail N. Epstein Університет Еморі, Атланта (Джорджія), США.ORCID ID 0000-0003-1544-837X Natalya Shelkovaya Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк.ORCID ID 0000-0001-7303-0719 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.81-91 Ключові слова: німфоманія, любов, чуттєвість, безчуттєвість, маніакальна вітальність, символи, соматичне пізнання, постріл у темряві. Анотація. У статті автори, використовуючи трансдисциплінарний метод дослідження з позицій культурології, мистецтвознавства, філології, філософії, релігієзнавства, психології та…Continue reading Трагедія інакшості. Осмислення фільму Ларса фон Трієра «Німфоманка»

Естетика Марини Денисенко-Сапмаз в культуротворчих процесах України на межі ХХ–ХХІ століть

Olena Berehova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ. ORCID ID 0000-0003-4384-9365 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.92-101 Ключові слова: творчість Марини Денисенко-Сапмаз, українська сучасна музика, жінка-композиторка, неостиль, культуротворення, українська діаспора. Анотація. Уперше в українській культурології здійснено спробу творчого портрету композиторки Марини Денисенко-Cапмаз, окреслено основні етапи становлення її творчої особистості, запропоновано панорамний огляд знакових у її мистецькій біографії…Continue reading Естетика Марини Денисенко-Сапмаз в культуротворчих процесах України на межі ХХ–ХХІ століть

Архетип трікстера та його втілення в художніх образах Кози та Маланки (на прикладі ораторії Ганни Гаврилець «Барбівська коляда»)

УДК 130.2+78(477) Mariia TurchynaНаціональна музична академія України імені П. І. Чайковського, м. Київ.ORCID ID 0000-0003-2342-014X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.102-111 Ключові слова: : архетип трікстера, художній образ, Коза та Маланка, композиторська творчість Г. Гаврилець, ораторія «Барбівська коляда». Анотація. У статті проаналізовано архетип трікстера та його втілення в художніх образах Кози та Маланки в ораторії «Барбівська коляда» сучасної української композиторки Г. Гаврилець. Розглянуто етимологію…Continue reading Архетип трікстера та його втілення в художніх образах Кози та Маланки (на прикладі ораторії Ганни Гаврилець «Барбівська коляда»)