Традиції та сучасний стан «поліцейського» серіалу: італійський досвід

Tymofii KokhanІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0003-1134-9761 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.42-50 Ключові слова: «поліцейський» серіал, «серіальна продукція», кримінальний жанр, традиція, сучасний стан, головний герой як носій емоційно-психологічого навантаження. Анотація. У статті реконструйовано італійський досвід створення «поліцейських» серіалів, які від  80-х років ХХ і перших двох десятиліть ХХІ століття співіснували в кінематографі цієї  країни паралельно з…Continue reading Традиції та сучасний стан «поліцейського» серіалу: італійський досвід

Кінопроцес як приклад колективної творчості: від діалогізму та спілкування до самовияву

Анотація. У статті, спираючись на загальні обриси проблеми творчості, яка від 70-х років хх ст. досить виразно представлена в українській гуманістиці, окреслено специфіку кінопроцесу, який атрибутується як приклад більш складного – порівняно з театром – типу колективної творчості.

Міфічні сюжети: досвід кіноінтерпретації

Кохан Тимофій Григорович
Анотація.
У статті відтворений досвід кіноінтерпретації “міфічних сюжетів”. Показано як вплив теоретичних традицій осмислення широкого кола проблем, пов’язаних з міфом, так і сучасних наукових розвідок на естетико-художню практику мистецького втілення “міфологічної думки”. Наголошено на фактах активного використання “міфічних сюжетів” у світовій літературі першої половини ХХ століття й виявлено специфіку підходу до їхньої інтерпретації у логіці літературної творчості. Визначено, що трансформація “міфічних сюжетів” у простір кінематографу — фактично — співвідносна з історією цього виду мистецтва. Підкреслено самобутність виражальних засобів, якими володіє кіномистецтво в процесі відтворення образів “міфічних” героїв на екрані.