«Серія – серіал – серіальна продукція» як структурні складові сучасного  культуротворення

Tymofii KokhanІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0003-1134-9761 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.38-45 Ключові слова: серія – серіал – серіальна продукція, культуротворення, проблемна площина, професіоналізм. Анотація. Аргументовано, що від десятиліття до десятиліття українська гуманістика активно розширює дослідницький простір, відкриваючи нові, теоретично вагомі «проблемні площини», осмислення яких може мати перспективи завдяки залученню потенціалу культурологічного аналізу, зокрема таких його…Continue reading «Серія – серіал – серіальна продукція» як структурні складові сучасного  культуротворення

Традиції та сучасний стан «поліцейського» серіалу: італійський досвід

Tymofii KokhanІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0003-1134-9761 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.42-50 Ключові слова: «поліцейський» серіал, «серіальна продукція», кримінальний жанр, традиція, сучасний стан, головний герой як носій емоційно-психологічого навантаження. Анотація. У статті реконструйовано італійський досвід створення «поліцейських» серіалів, які від  80-х років ХХ і перших двох десятиліть ХХІ століття співіснували в кінематографі цієї  країни паралельно з…Continue reading Традиції та сучасний стан «поліцейського» серіалу: італійський досвід

Кінопроцес як приклад колективної творчості: від діалогізму та спілкування до самовияву

Анотація. У статті, спираючись на загальні обриси проблеми творчості, яка від 70-х років хх ст. досить виразно представлена в українській гуманістиці, окреслено специфіку кінопроцесу, який атрибутується як приклад більш складного – порівняно з театром – типу колективної творчості.

Міфічні сюжети: досвід кіноінтерпретації

Кохан Тимофій Григорович
Анотація.
У статті відтворений досвід кіноінтерпретації “міфічних сюжетів”. Показано як вплив теоретичних традицій осмислення широкого кола проблем, пов’язаних з міфом, так і сучасних наукових розвідок на естетико-художню практику мистецького втілення “міфологічної думки”. Наголошено на фактах активного використання “міфічних сюжетів” у світовій літературі першої половини ХХ століття й виявлено специфіку підходу до їхньої інтерпретації у логіці літературної творчості. Визначено, що трансформація “міфічних сюжетів” у простір кінематографу — фактично — співвідносна з історією цього виду мистецтва. Підкреслено самобутність виражальних засобів, якими володіє кіномистецтво в процесі відтворення образів “міфічних” героїв на екрані.