«Серія – серіал – серіальна продукція» як структурні складові сучасного  культуротворення

Tymofii Kokhan
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0003-1134-9761

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.38-45

Ключові слова: серія – серіал – серіальна продукція, культуротворення, проблемна площина, професіоналізм.

Анотація. Аргументовано, що від десятиліття до десятиліття українська гуманістика активно розширює дослідницький простір, відкриваючи нові, теоретично вагомі «проблемні площини», осмислення яких може мати перспективи завдяки залученню потенціалу культурологічного аналізу, зокрема таких його чинників, як «міждисциплінарність», «персоналізація» та «діалогізм». До них належить комплекс питань, пов’язаних  зі специфікою  «серіалу».

Зазначено, що завдяки  залученню поняття «парадигма» до аналізу ситуації у сфері художньої діяльності виокремлюються факти часткової чи повної зміни, передусім, шаблонів мислення в русі від фільму до серіалу та від кінематографу до телебачення. 

Артикульовано, що інтерес до телебачення загалом і «телевізійного серіалу» зокрема активізувався протягом 70–90-х рр. Це зумовлювалося низкою причин, серед яких стрімке входження у простір гуманітарного знання культурології. Як єдність історії та теорії культури, вона спонукала до перегляду   науково-дослідницької зорієнтованості традиційних гуманітарних наук.

Зазначено, що можливість зафіксувати трансформацію «фільм – серіал» спонукає до застосування мистецтвознавчого виміру культурології – науки, що представляє поєднання  трьох складових: теорія, історія та художня критика. Водночас, історія мистецтва розглядається як процесуальний феномен, оскільки вона накопичувалася поступово: види мистецтва формувалися не одночасно, а протягом століть, закріплюючись у динамічному русі художнього освоєння дійсності.

Біографія автора.

Кохан Тимофій Григорович, кандидат мистецтвознавства, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
kokhan-t@ukr.net

Література:

Бабушка, Л. Д. (2020). Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі: монографія. Київ: Видавець ПП Лисенко М. М. 272 с.

Безклубенко, С. Д., & Рутковський, О. (2006). Український енциклопедичний кінословник. Том 1. Основні терміни та поняття. Київ: КНУКІМ. 500 с.

Побєдоносцева, І. С. (2005). Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму. Дисертація кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.04. Київ. 196 с.

Референция. (No date). Відновлено з https://kartaslov.ru>значение–слова> референция

Сериал. (No date). Відновлено з  https://www.endicru>kuznecov>serial–45669

Серия. (No date). Відновлено з https://ru.wictionaryory>wiki>серия

Сидорчук, Т. А. (2020). Музичний серіал на перетині кіно і телебачення. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення: збір. наук. праць. Київ: КНУТКіТ. С. 98–114. DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202610

Собуцький, М. А. (2017).  Серіальна продукція: питання референції. Магістеріум (Культурологія). Київ: НУ «Києво-Могилянська академія». С. 32–35.

Суковатая, В. А. (2020). Детективы Агаты Кристи как философия повседневности: постмодернистский анализ. Вісник Маріупольського державного університету: збір. наук. праць. Вип. 19. Маріуполь: МДУ. С. 13–21. DOI: https://doi.org/10.34079/2226-2830-2020-10-19-13-21

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 15 липня 2022.

Том 22 № 2 (2022).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.