Традиції та сучасний стан «поліцейського» серіалу: італійський досвід

Tymofii Kokhan
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0003-1134-9761

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.42-50

Ключові слова: «поліцейський» серіал, «серіальна продукція», кримінальний жанр, традиція, сучасний стан, головний герой як носій емоційно-психологічого навантаження.

Анотація. У статті реконструйовано італійський досвід створення «поліцейських» серіалів, які від  80-х років ХХ і перших двох десятиліть ХХІ століття співіснували в кінематографі цієї  країни паралельно з художніми фільмами «кримінального» жанру, що подекуди оцінювалися як надбання не тільки національної, а й  європейської культури загалом. У статті акцентовано на професіоналізмі переважної більшості «поліцейських» серіалів та фільмів, створених на італійських теренах протягом останніх сорока років, і підкреслено, що деякі  серіали відверто конкурували з кінофільмами, передусім, щодо рівня майстерності та популярності режисерів і акторів, котрі залучалися до їхнього створення. 

Наголошено, що  жанр «поліцейського» серіалу  постійно представлений  у поточній кінопродукції, тож порівняльний аналіз  традицій  і сучасного  досвіду  виробництва стрічок цього жанру та осмислення їхньої естетико-художньої спрямованості  видається  цілком  актуальним. Особливу увагу  зосереджено на проблемі головного героя серіалу, котрий протягом  значного часу – від серії до серії –  несе   важливе емоційно-психологічне навантаження. Спираючись на емпіричний матеріал, у статті відображено як процес становлення «поліцейського» серіалу, так і поступове «нарощування» художніх засобів виразності щодо його реалізації.

Біографія автора.

Кохан Тимофій Григорович, кандидат мистецтвознавства, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
kokhan-t@ukr.net

Література:

Безклубенко, С. Д., & Рутковський, О. Г. (2006). Український енциклопедичний кінословник. Вінниця: ІМФЕ і НАН України. 499 с.

Дзингаретти Лука. (No date). Відновлено з https://www.startfilm.ru/person/402722/

Дзингаретти Лука. (No date). Відновлено з https://www.ivi.ru/person/luka-dzingaretti

Кохан, Т. Г. (2015). Кінопростір Джузеппе Торнаторе: динаміка художніх пошуків. Культурологічна думка: щорічних наукових праць, 8. С. 85–90.

Сериал. (No date). Відновлено з http://www.endic.ru/kuzhecov/Serial-45669.html

Собуцький, М. А. (2017). Серіальна продукція: питання референції. Магістеріум (Культурологія). Київ: НУ «Києво-Могилянська академія». С.  32–35.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022)

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ.