Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи

УДК 001.891:004.91]:050(477:4) Olena BerehovaІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-4384-9365 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.149-164 Ключові слова: інтеграція, українська гуманітаристика, наукометрія, наукометричні бази даних, світовий інформаційний простір, наукова періодика, індексація, наукова комунікація. Анотація. Окреслено найважливіші глобальні інтеграційні тенденції останніх десятиліть у науковому співтоваристві. Охарактеризовано процеси державотворення в контексті євроінтеграційних прагнень та наукової інтеграції України. Констатується факт…Continue reading Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи

Інструментальний театр у творчості сучасних українських композиторів

УДК 792.03:785+78.071.1 (477) Olena Berehova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-4384-9365 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.102-108 Ключові слова: інструментальний театр, сучасна українська музика, українські композитори, візуалізація, театралізація. Анотація. Розглянуті найяскравіші зразки інструментального театру в українській музиці 1990–2000-х років у творчості таких композиторів, як Людмила Юріна, Сергій Зажитько та Сергій Ярунський. На основі класифікації творів за…Continue reading Інструментальний театр у творчості сучасних українських композиторів

Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації

Берегова Олена Миколаївна
Анотація. Розглянуто тенденції візуалізації музичного твору на прикладі жанрів світової та української інструментальної музики ХХ‒ХХІ ст. Виявлено принципи введення додаткових візуальних кодів на різних ланках системи музичної комунікації “Композитор — Музичний твір — Виконавець — Слухачˮ. Запропоновано класифікацію засобів візуалізації. Доведе но, що візуалізація в різноманітних її проявах стала однією з найпомітніших тенденцій в українському сучасному академічному інструментальному мистецтві, а одним із найважливіших виявів цієї тенденції стала візуалізація всіх ланок системи музичної комунікації.