Сакральне мистецтво як вищий прояв духовного світосприйняття людини

УДК 2-5:7 Natalya Shelkovaya Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк. ORCID ID 0000-0001-7303-0719 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.127-142 Ключові слова: сакральне мистецтво, символ, християнське сакральне мистецтво, мусульманське сакральне мистецтво, живопис чань-буддизму, Порожнеча, Бог, єдність. Анотація. Стаття присвячена дуже актуальній у сучасному техногенному світі проблемі формування духовного світобачення, одухотворення людини, зустрічі з  сакральним світом, Богом через спілкування з сакральним…Continue reading Сакральне мистецтво як вищий прояв духовного світосприйняття людини

Процеси глобалізації та формування культурного простору: історіографічний аспект

Vasyl Sheiko Харківська державна академія культури, м. Харків. ORCID ID 0000-0002-3532-7439 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.8-21 Ключові слова: культура, глобалізація, культурний простір, цивілізація, компаративістика, процеси глобалізаційних трансформацій, сучасна цивілізаційна спільнота, історіографія. Анотація. Аналізуються нагальні проблеми глобалізаційних процесів сучасної цивілізації та формування культурного простору як такого. Водночас основна увага приділяється огляду літератури та джерел, автори яких, так чи інакше, торкаються…Continue reading Процеси глобалізації та формування культурного простору: історіографічний аспект

Мистецтво «неслухняних» переломного часу (кінця 1980-х – початку 1990-х)

УДК 75.071.1(477) Olga Petrova Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ. ORCID ID 0000-0002-5573-4648 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.90-98 Ключові слова: творча свобода, арт-ринок, мистецька галерея, колекціонування творів мистецтва. Анотація. У статті викладено історіографічний огляд недержавного сектора культури й процесів, які відбувались у мистецькому житті України в переломний час кінця 1980-х – початку 1990-х. Показано різні аспекти: зміна стилістичних тенденцій,…Continue reading Мистецтво «неслухняних» переломного часу (кінця 1980-х – початку 1990-х)

Українські фортепіанні конкурси в просторі глобального міжкультурного діалогу

УДК 78.092:780.616.432(477)]:316.722(100) Olena Berehova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ. ORCID ID 0000-0003-4384-9365 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.78-89 Ключові слова: музична культура, глобалізація, український міжнародний фортепіанний конкурс, фортепіанне виконавство, фестивально-конкурсний рух, діалог культур. Анотація. З’ясовано вплив глобалізації на музичну культуру України, зокрема на міжнародні фортепіанні конкурси. Акцентовано увагу на ролі глобальних музичних організацій, які відіграють важливу…Continue reading Українські фортепіанні конкурси в просторі глобального міжкультурного діалогу

Соціально-філософський контекст історії культурно-антропологічної парадигми

Violeta Demeschenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ, ORCID ID 0000-0001-8296-4628 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.44-56 Ключові слова: антропологія, історія, філософія, соціологія, модель, концепція, парадигма, науковий синтез, людство. Анотація. У дослідженні розглядається питання щодо стану такої науки, як антропологія в сучасному науковому середовищі. У статті окреслено низку цікавих питань щодо змін у цілому, а також трансформації парадигм,…Continue reading Соціально-філософський контекст історії культурно-антропологічної парадигми

Фестивалі духової музики Cумщини в аспекті культурно-мистецьких традицій регіону

УДК 783.079:[008:39]-042(477.52) Yuriy Pakhomov Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми. ORCID ID 0000-0003-3418-8737 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.163-170 Ключові слова: фестиваль, фестивалі Сумщини, духові оркестри, традиції, фактори розвитку. Анотація. Розглядається такий різновид музичної діяльності, як фестивалі духової музики. У результаті досліджень прослідковано виникнення та розвиток деяких оркестрових фестивалів, що проводяться в Сумській області на різних виконавських рівнях.…Continue reading Фестивалі духової музики Cумщини в аспекті культурно-мистецьких традицій регіону

Узаємодія звуку й зображення в сучасній аудіовізуальній культурі

УДК 778.534.48:008-028.26 Serafym Zheliezniak Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ. ORCID ID 0000-0002-9430-0527 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.171-178 Ключові слова: звук, звукорежисура, сучасна аудіовізуальна культура, поєднання звуку й зображення, асинхронність, актуальний звук. Анотація. У статті проаналізовані можливі види сполучення складників звукової доріжки з зоровим рядом, а саме: дієгетичний та недієгетичний звук, актуальний, коментативний звук тощо, розкриті основні…Continue reading Узаємодія звуку й зображення в сучасній аудіовізуальній культурі

П’ять прелюдій Миколи Рославця у віддзеркаленні академічних і авангардних течій свого часу

УДК: 780.616.432.08.071.1Рославець”19″ Pavlo Minhalov  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми. ORCID ID 0000-0002-4916-4175 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.179-187 Ключові слова: Фортепіанна музика початку ХХ століття, творчість М. Рославця, фортепіанна мініатюра, виконавські прийоми, стиль і жанр. Анотація. Розглянуто комплекс проблем, пов’язаний з вивченням фортепіанного мистецтва початку ХХ століття і, зокрема, фортепіанної творчості Миколи Рославця. Охарактеризовано основні вектори розвитку фортепіанної мініатюри, її…Continue reading П’ять прелюдій Миколи Рославця у віддзеркаленні академічних і авангардних течій свого часу

Організаційно-господарські процеси українського кіновиробництва 1920-х років

Volodymyr Myslavskyi Харківська державна академія культури, м. Харків. ORCID ID 0000-0003-0339-1820 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.143-152 Ключові слова: історія кіно, УРСР, ВУФКУ, кінопромисловість. Анотація. На основі широкого спектру маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі 1922–1930 рр. у статті розглядається формування матеріально-технічної бази українського кіновиробництва. Аналізується вплив технічного оснащення кінофабрик на якісний показник кінопродукції в 1920-ті роки. Усеукраїнське…Continue reading Організаційно-господарські процеси українського кіновиробництва 1920-х років

Семантичний вимір твору мистецтва: культурологічний підхід

Iryna Piatnytska-Pozdnyakova Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв. ORCID ID 0000-0002-7211-1602 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.35-43 Ключові слова: смислові рівні аналізу музичного тексту, структурні елементи музичного мовлення композитора. Анотація. Мета роботи полягає у виявленні семантично змістовних структур музичних текстів, що яскраво презентують оригінальний композиторський стиль, але не з позицій їхньої унікальності, а як складного багатошарового семантичного простору. Це…Continue reading Семантичний вимір твору мистецтва: культурологічний підхід