Семантичний вимір твору мистецтва: культурологічний підхід

Iryna Piatnytska-Pozdnyakova Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв. ORCID ID 0000-0002-7211-1602 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.35-43 Ключові слова: смислові рівні аналізу музичного тексту, структурні елементи музичного мовлення композитора. Анотація. Мета роботи полягає у виявленні семантично змістовних структур музичних текстів, що яскраво презентують оригінальний композиторський стиль, але не з позицій їхньої унікальності, а як складного багатошарового семантичного простору. Це…Continue reading Семантичний вимір твору мистецтва: культурологічний підхід