Організаційно-господарські процеси українського кіновиробництва 1920-х років

Volodymyr Myslavskyi

Харківська державна академія культури, м. Харків.

ORCID ID 0000-0003-0339-1820

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.143-152

Ключові слова: історія кіно, УРСР, ВУФКУ, кінопромисловість.

Анотація. На основі широкого спектру маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі 1922–1930 рр. у статті розглядається формування матеріально-технічної бази українського кіновиробництва. Аналізується вплив технічного оснащення кінофабрик на якісний показник кінопродукції в 1920-ті роки. Усеукраїнське фотокіноуправління не отримувало необхідного державного фінансування на розвиток кіновиробництва й змушене було самостійно вишукувати можливість такого фінансування. Спочатку основні капіталовкладення направлялися на розвиток Одеської і почасти Ялтинської кінофабрик. З другої половини 1920-х років було прийняте рішення про будівництво в Києві найбільшої в СРСР кінофабрики, і тому всі кошти направлялися на це будівництво. Однак після переходу на виробництво звукових фільмів виявилася цілковита непристосованість Київської кінофабрики до таких процесів. У статті також розглянуто негативні наслідки, пов’язані з нерівномірним розподілом фінансування на розвиток трьох кінофабрик.

Біографія автора.

Миславський Володимир Наумович, доктор мистецтвознавства, доцент, Харківська державна академія культури, м. Харків.

cinema2@i.ua

Література:

Бор. (1926). 3-тя кінофабрика ВУФКУ. Нове мистецтво. № 7(16). С. 7.

В. Б. (1922). Украинская кинопромышленность в Ялте. Фото-кино. № 1. С. 22.

Гарбер, И. (1925). На производстве. Театральная неделя. № 13/14. С. 20.

Гегузин, Ю. (1925). Письмо из Крыма. Вестник работников искусств. № 3. С. 24.

Долина, П. (1927). Одеська кінофабрика. Нове мистецтво. № 8. С. 12.

Иванов, И. (1922). Кино. Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино. № 1. С. 15.

Косячний, П. (1929). Півроку роботи (що зробила і що зробить Київська кінофабрика). Кіно. № 11. С. 2.

Лядов, Н. (1928). Киевская кинофабрика. Кино и культура. № 5/6. С. 71.

Маршан, Р., & Вейнштейн, П. (1925). Пять лет советской кинематографии: 1919–1924. Историко-политический и экономический обзор. Ленинград-Москва: Издание журнала «Кино-неделя». С. 179.

Муссинак, Л. (1981). Избранное. Москва: Искусство. С. 142.

Немой. (1923). Первый киногородок в России. Кино. № 1. С. 36–38.

Нечес, П. (1927a). Десять років радянського кіновиробництва. Театр, клуб, кино. № 19. С. 12.

Нечес, П. (1927b). Расширяем Одесскую кинофабрику. Театр, клуб, кино. № 16. С. 10.

[Ред. ст.] (1923/24). Кинопроизводство в Одессе. Силуэты. № 1. С. 12.

[Ред. ст.] (1924). Крым. Кино-журнал АРК. № 40/41. С. 31.

[Ред. ст.] (1926). На ф-ке ВУФКУ. Кино-фронт. № 1. С. 4.

[Ред. ст.] (1927a). Одеська кінофабрика ВУФКУ. Нове мистецтво. № 26. С. 14.

[Ред. ст.] (1927b) Київська кінофабрика. Нове мистецтво. № 14/15. С. 12.

[Ред. ст.] (1929a). Кино-фабрику на слом! Рабис. № 2. С. 10.

[Ред. ст.] (1929b). Хроника. Обозрение театра и кино. № 2. С. 15.

Свой. (1923). Советское кино возрождается. Силуэты. № 13. С. 13.

Фількевич, М. О. (2006). Довженковці. Сторінки нашої історії. Київ. 178 с.

Херсонский, Х. (1926). Одесская фабрика ВУФКУ. Кино-фронт. № 4/5. С. 34–35.

Ш. (1926). Фабрика ВУФКУ в Одессе. Кино-журнал АРК. № 6/7. С. 40.

Шершеневич, В. (1927). Фабрика ВУФКУ. Советский экран. № 34. С. 8.

Шимон, А. А. (1974). Страницы биографии украинского кино. Москва: Искусство. 152 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.