Мистецтво «неслухняних» переломного часу (кінця 1980-х – початку 1990-х)

УДК 75.071.1(477)

Olga Petrova

Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ.

ORCID ID 0000-0002-5573-4648

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.90-98

Ключові слова: творча свобода, арт-ринок, мистецька галерея, колекціонування творів мистецтва.

Анотація. У статті викладено історіографічний огляд недержавного сектора культури й процесів, які відбувались у мистецькому житті України в переломний час кінця 1980-х – початку 1990-х. Показано різні аспекти: зміна стилістичних тенденцій, здобуття творчої свободи наймолодшим поколінням художників, вагомі соціальні зрушення, описана економічна ситуація та актуальне питання художнього ринку, який щойно виникав на уламках радянщини. На прикладі діяльності Тіберія Сільваші, групи «Живописний заповідник», учасників Паркомуни показано, як відбувались зміни не лише у творчості художників, але як у зв’язку з останніми змінами  відбувався перехід до ринкових стосунків. Описано становлення галерейного руху Києва, а саме діяльність таких установ, як «Ательє Карась», «Триптих» , «Галерея 36», «L-Art», «Ірена», «Бланк Арт» та інших. Унаочнено проблемні моменти, проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, які визначили шлях галерейної діяльності Києва в перші роки незалежності України. Порушено проблему колекціонування творів мистецтва представниками осередку «свіжоспеченої» буржуазії. Матеріали статті можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях з історії художнього ринку України, зокрема галерейної справи.

Біографія автора.

Петрова Ольга Миколаївна, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ.

om_petrova@ukr.net

Література:

Белькевич, Д. О. (2014). Сучасний ринок мистецтва в Україні: завдання, проблеми, вирішення. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ‘2014: зб. наук, праць. Вип. 6 (17). Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Наук. керівник теми і голов. наук. ред. І. Д. Безгін. Редкол.: А. В. Чебикін, І. Д. Безгін, А. О. Пучков та ін. Київ: Фенікс. 216 с.

Калашнікова, А. О. (2013). Приватна художня галерея: мистецтво на продаж (?). Методологія, теорія та практика аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Вип. 19. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. С. 396–402.

Креспель, Ж.-П. (2000). Повседневֺная жизнь Монпарнасֺа в Великую эпоху. 1903 – 1930 гг. Москва: Молодая гвардия: Классика. 201 с.

Михальчук, В. В. (2008). Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Вип. XXI. Київ: ДАКККіМ. С. 147–154.

Михальчук, В. В. (2011). Галерейна діяльність як предмет наукового дослідження. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 17. Т. 1. Рівне: РДГУ. С. 286–290.

Осадча, І. (1992). На острівці. Нова генерація. Спеціальний випуск. Київ. С. 45.

Павліченко, Н. В. (2017). Художній ринок як культурологічний та економічний феномен. Магістеріум. Культурологія, (68). Київ. С. 72–75.

Паркомуна. Місце. Спільнота. Явище. (2018). Київ: Publish Pro. 208 с.

Петрова, О. М. (1996). Свій шлях. Арт-ринок — 96 та сучасне мистецтво: конф. Київ: Центр «Український дім». Асоціація арт-галерей України. С. 5–6.

Петрова, О. М. (2020). Мистецький Київ 1990-х. Реконструкція. Київ: ТОВ «Пабліш про». 479 с.

Смирна, Л. В. (2017). Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: монографія. Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: Фенікс. 480 с.

Эко, У. (1962). Открытое произведение. Пер. А. Шурбелев. Москва. 512 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.