Фестивалі духової музики Cумщини в аспекті культурно-мистецьких традицій регіону

УДК 783.079:[008:39]-042(477.52)

Yuriy Pakhomov

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми.

ORCID ID 0000-0003-3418-8737

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.163-170

Ключові слова: фестиваль, фестивалі Сумщини, духові оркестри, традиції, фактори розвитку.

Анотація. Розглядається такий різновид музичної діяльності, як фестивалі духової музики. У результаті досліджень прослідковано виникнення та розвиток деяких оркестрових фестивалів, що проводяться в Сумській області на різних виконавських рівнях. Визначається їхня роль у естетичному та патріотичному вихованні, а також необхідність подібних заходів для популяризації оркестрової духової музики, збереження та подальшого розвитку традицій оркестрового виконавства, які мають важливе значення як у військових ритуалах, так і в суспільному житті регіону. З’ясовано, що в наш час фестивалі духової музики є основним фактором розвитку цього жанру виконавства. Незважаючи на досить широке висвітлення фестивалів, події в жанрі оркестрової духової музики, що відбуваються на різних рівнях виконавства на Сумщині, не отримали належної уваги. Висвітлення цієї проблематики необхідне для правильного розуміння та аналізу стану виконавства на духових інструментах в області. Матеріал статті буде корисний для науковців, що досліджують фестивальний рух та розробляють питання історії та розвитку духової музики в нашій країні.

Біографія автора.

Пахомов Юрій Миколайович, аспірант, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми.

yupakhomov2@gmail.com

Література:

Вертіль, О. (2021). Головною вулицею з оркестром. Відновлено з https://cutt.ly/5vDQINO

Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України». (2018). Відновлено з https://smr.gov.ua/en/misto/sotsialno-ekonomichna-kharakteristika/kultura/88-festivali/521-vseukrajinskij-festival-dukhovoji-muziki-surmi-ukrajini.html

Григор’єв, Г. М.  (2015). Форми концертної діяльності духових оркестрів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. І (4). С. 173–178.

Давидовський, К. (2012). Міжнародний фестивальний рух у формуванні культурно-мистецького середовища України. Культурологічна думка, 3. С. 94–100.

Литовка, О. (2013). Фестивальний рух України періоду її незалежності. Вісник КНУКІМ. Сер.: Соціальні комунікації, 2. С. 111–115.

Плахотнюк, О. С., & Маліченко, Н. Є. (2016). Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру «Роксолана». Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 8. Рівне: Волинські обереги. С. 80–88.

Сіончук,  О. В., & Сіончук, Ю. О. (2019). Концертні форми художньо-творчої діяльності військових духових оркестрів. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 11. Рівне: Волинські обереги. С. 71–76.

«Чарівна мідь оркестрів» на Краснопільщині. (2019). Відновлено з https://krasnopilska-gromada.gov.ua/news/1560017238/

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ