Узаємодія звуку й зображення в сучасній аудіовізуальній культурі

УДК 778.534.48:008-028.26

Serafym Zheliezniak

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ.

ORCID ID 0000-0002-9430-0527

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.171-178

Ключові слова: звук, звукорежисура, сучасна аудіовізуальна культура, поєднання звуку й зображення, асинхронність, актуальний звук.

Анотація. У статті проаналізовані можливі види сполучення складників звукової доріжки з зоровим рядом, а саме: дієгетичний та недієгетичний звук, актуальний, коментативний звук тощо, розкриті основні положення та думки закордонних і українських авторів, що вивчають окреслену проблему, зазначені види звуку в екранних творах, а також їхнє значення та особливості в контексті аудіовізуальної культури. Розглянуто приклади творчого застосування аудіоряду в сучасній українській та закордонній аудіовізуальній культурі. Під час проведення дослідження були застосовані такі методи: аналіз – розгляд компонентів звукового ряду та окремих видів узаємодії звуку та зображення, порівняльний метод – вивчення різних концепцій науковців для повнішого представлення означеної проблеми, системний підхід – дослідження сукупності видів поєднання звуку та зображення в аудіовізуальних творах. Наукова новизна статті полягає у висвітленні сучасного стану теоретичних підходів до взаємодії звуку й зображення в аудіовізуальній культурі. Результати дослідження мають практичне значення для науковців, які вивчають кіно, аудіовізуальну культуру, а також для звукорежисерів та інших творчих спеціалістів, що працюють над екранними творами, аби мати змогу опанувати наявний інструментарій для поєднання звуку із візуальним складником твору.

Біографія автора.

Желєзняк Серафим Володимирович, аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ.

tritonische@gmail.com

Література:

Барба, І. Д. (2016). Звукорежисура кіно і телебачення. З особистого досвіду. О. В. Безручко (наук. ред.). Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв: колективна монографія (Т. 1, С. 5–15). Київ: Видав. центр КНУКіМ.

Рязанцев, Л. В. (2015). Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі. Культура і мистецтво у сучасному світі. Вип. 16. С. 177–184.

Diegesis. (No date). Retrieved from https://www.lexico.com/definition/diegesis

Into Film. Film Language. Sound. (No date). Retrieved from https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-language-sound-jennifer-johnston-into-film-2016-07.pdf

Kracauer, S. (with Hansen, M. B.). (1997). Theory of film; the redemption of physical reality. Princeton, Chichester: Princeton University Press. (Original work published in 1960)

Le Fèvre-Berthelot, А. (2013). Audio-Visual: Disembodied Voices in Theory. InMedia, 4. DOI: https://doi.org/10.4000/inmedia.697

Metz, C. (1974). Language and cinema. Ghent: The Hague, Mouton.

Monaco, J. (2009). How to read a film: movies, media, and beyond (4th ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.

Musburger, R. B., & Kindem, G. (2009). Introduction to media production: the path to digital media production (4th ed.). Amsterdam, Boston: Focal Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9780080928142

Reisz, K., & Millar, G. (2010). The Technique of Film Editing (2nd ed.). Burlington, Oxford: Focal Press.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ