Процеси глобалізації та формування культурного простору: історіографічний аспект

Vasyl Sheiko Харківська державна академія культури, м. Харків. ORCID ID 0000-0002-3532-7439 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.8-21 Ключові слова: культура, глобалізація, культурний простір, цивілізація, компаративістика, процеси глобалізаційних трансформацій, сучасна цивілізаційна спільнота, історіографія. Анотація. Аналізуються нагальні проблеми глобалізаційних процесів сучасної цивілізації та формування культурного простору як такого. Водночас основна увага приділяється огляду літератури та джерел, автори яких, так чи інакше, торкаються…Continue reading Процеси глобалізації та формування культурного простору: історіографічний аспект

Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років

УДК 130.2 Vasyl Sheiko Харківська державна академія культури, Харків. ORCID 0000-0002-3532-7439 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.51-65 Ключові слова: українська культура, стара інтелігенція, емі-грантська українська інтелігенція, влада, радянський режим, Укра-їнська революція 1917–1921 рр Анотація. Проаналізовано диверсифікацію політичних, мораль-них, матеріальних та інших настроїв старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 рр. На матеріалах архівів, літе-ратури, преси показано взаємовідносини старої інтелігенції…Continue reading Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років