Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації

УДК 785 (477) : 316.28 “19-20”

Olena Berehova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-4384-9365

Ключові слова: інструментальна академічна музика, музична комунікація, візуалізація.

Анотація. Розглянуто тенденції візуалізації музичного твору на прикладі жанрів світової та української інструментальної музики ХХ‒ХХІ ст. Виявлено принципи введення додаткових візуальних кодів на різних ланках системи музичної комунікації “Композитор — Музичний твір — Виконавець — Слухачˮ. Запропоновано класифікацію засобів візуалізації. Доведе но, що візуалізація в різноманітних її проявах стала однією з найпомітніших тенденцій в українському сучасному академічному інструментальному мистецтві, а одним із найважливіших виявів цієї тенденції стала візуалізація всіх ланок системи музичної комунікації.

Біографія автора.

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

beregova@ukr.net

Література:

Білозуб Л. М. Музичні комп’ютерні технології у творчості сучасних українських композиторів / Л. М. Білозуб // Вісник Запорізького національного університету. — 2014. — №1(22). — С. 181‒187.

Вавшко Ірина. Срібний Фест у золотій оправі: ювілейна мозаїка / І. Вавшко // Музика. — 2014. — №6. — С. 18‒23.

Горбунова Юлия. О стиле Джорджа Крама. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.21israel-music.com/Crumb.htm

Жежера Віталій. Композитор Кирило Стеценко заробляв на прожиття священиком. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://m.gaseta.ua/articles/history-journal/_kompositor-kirilo-stecenkozaroblyav-na-prozhittya-svyaschenokom/437393

Каган М. Музыка в мире искусств / М. Каган. — СПб: “Utˮ, 1996. — 232 с.

Корольова В. В. Сучасна поетична графіка. [Електронний ресурс]. — Доступно за адресою: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-13/suchasna-poetichna-grafika/

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха / Ю. М. Лотман. — Л.: Просвещение, 1972. — 272 с.

Луніна А. “Творець своїм мистецтвом повинен нести доброˮ / А. Луніна // Музика. — 2004. — №6. — С. 24‒29.

Музыка // Музыкальная энциклопедия / гл.ред.Ю. В. Келдыш. — М., 1976. — Т.3. — С. 739.

Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович / Стефанія Павлишин. — Львів: Бак, 2004. — 160 с.

Переверзева Марина. Эрл Браун: между музыкой и графикой. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.21israel-music.com/Erl_Brown.htm

Перепелиця Олександр. Жестикуляція піаніста як засіб виконавської виразовості / О. Перепелиця // Музика. — 2013. — №2. — С. 28‒31.

Петров В. О. О графической нотации в музыкальной композиции ХХ века / В. О. Петров // Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: сб. статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции 21‒22 марта 2016 года / гл. ред. Л. В. Саввина, ред.-сост. В. О. Петров. — Астрахань : Изд. ГАОУ АО ДПО “Институт развития образованияˮ, 2016. — С. 22—27.

Сас Людмила. Кирило Григорович Стеценко. На шляху формування українського музичного мистецтва. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://composersukraine.org/index.php?id=2244

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 червня 2017 року.

Том 11 № 1 (2017)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.