Відгук на монографію Ольги Овчарук “Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  22 червня 2017 року. Том 11 № 1 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Морфологічні характеристики абстрагування в художньому тексті

Юдкін Ігор Миколайович
Анотація. Давня проблема художнього абстрагування привертає увагу в світлі нових синтаксичних концепцій суб’єктної перспективи та предикатної ієрархії. Витоки абстрагування містяться в принципі активності, а моторика стає формою художнього мислення. Багатофункціональність становить джерело розвитку узагальнень, а розподіл міри абстрактності в тексті змінюється з інтерпретацією і тлумачиться як евристичний процес, від ескізів до репетиційних проб як “функціональних органівˮ, що виникають і зникають у житті тексту як організму.

Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації

Берегова Олена Миколаївна
Анотація. Розглянуто тенденції візуалізації музичного твору на прикладі жанрів світової та української інструментальної музики ХХ‒ХХІ ст. Виявлено принципи введення додаткових візуальних кодів на різних ланках системи музичної комунікації “Композитор — Музичний твір — Виконавець — Слухачˮ. Запропоновано класифікацію засобів візуалізації. Доведе но, що візуалізація в різноманітних її проявах стала однією з найпомітніших тенденцій в українському сучасному академічному інструментальному мистецтві, а одним із найважливіших виявів цієї тенденції стала візуалізація всіх ланок системи музичної комунікації.