Інструментальний театр у творчості сучасних українських композиторів

УДК 792.03:785+78.071.1 (477)

Olena Berehova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-4384-9365

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.102-108

Ключові слова: інструментальний театр, сучасна українська музика, українські композитори, візуалізація, театралізація.

Анотація. Розглянуті найяскравіші зразки інструментального театру в українській музиці 1990–2000-х років у творчості таких композиторів, як Людмила Юріна, Сергій Зажитько та Сергій Ярунський. На основі класифікації творів за кількістю учасників представлені інструментальний моноспектакль, камерний інструментальний спектакль, інструментальний ритуал та масовий спектакль. Доведено, що незалежно від жанрового різновиду в зразках українського інструментального театру спостерігається розширення повноважень композитора й виконавця, наділення першого функціями режисера, другого — співака, актора чи виконавця розмовного жанру. Зміна парадигм написання, виконання і сприйняття музики, домінування в багатьох творах видовищного чинника над власне музичним, дедалі більша візуалізація й театралізація музичного процесу стали свідченням трансформації сучасного музичного мислення.

Біографія автора.

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. beregova@ukr.net

Література:

Берегова О. Постмодернізм в українській камерній музиці 80–90-х років ХХ ст. Київ: НПБУ, 1999. 141 с.

Гуркова О. Концерт для оркестру No 2 І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій у музиці останньої третини ХХ ст. Рейнгольд Глієр — Борис Лятошинський. Життя і творчість у контексті культури. Житомир: ФОП Евенок О.О., 2014. С. 267–284.

Перепелиця Олександр. Жестикуляція піаніста як засіб виконавської виразовості. Музика. 2013. No2. С. 28–31.

Петров В. Инструментальный театр ХХ века. — автореф.дис. …докт.иск. 17.00.02. Астрахань, 2014. URL: http://cheloveknauka.com/instrumentalnyy-teatr-xx-veka-istoriya-i-teoriya-zhanra (дата звернення: 25.01.2018).

Приходько А. Інструментальний театр у соціокультурному просторі ХХ–ХХІ століть. Музичне мистецтво.Вип.13. 2013. С. 95–102.

Тукова І. Ніна Герасимова-Персидська: “Музика, що завжди звучить навколо нас…”. Музика. 2013. No 2. С. 11.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.