Нотовані збірники української Православної церкви (ХІ–XIV ст.)

УДК 783.2: 781.222(477)“10/13”

Mykola Рidhorbunskyi

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

ORCID 0000-0002-2678-5147

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.109-116

Ключові слова: старокиївські рукописи, екфонетичні знаки, невматична та кондакардна нотації.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню нотованих збірок української Православної церкви. Розшифрування нотних рукописів цього періоду залишається досить складною й невирішеною проблемою. Українські та російські вчені значно розширили межі аналізу давньокиївських нотних рукописів Православної церкви. Незважаючи на це, у вивченні літургійних рукописів періоду Київської Русі існують певні прогалини, які не дозволяють їх перевести на сучасну нотну систему, що визначило актуальність обраної теми. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб проаналізувати рукописні нотні збірки української Православної церкви, а також розробити способи, які полегшили б їх розшифрування.

Біографія автора.

Підгорбунський Микола Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

nikolauspidg@gmail.com

Література:

Беляев В. М. Древнерусская музыкальная письменность. М., 1962. 134 с.

Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. URL: https://books.google.com.ua/books (дата звернення: 12.10.2018).

Владышевская Т. Ф. Стилевые особенности знаменного пения. URL: https://www.portal-slovo.ru/art/ (дата звернення: 17.10.2018).

Григорианское пение. URL: http://www.pravenc.ru/text/166507.html (дата звернення: 12.10.2018).

Летописец Нестор. Повесть временных лет. URL: https://books.google.com.ua/books (дата звернення: 12.10.2018).

Лифшиц А. Л. О датировке Стихираря из Троице-Сергиевой лавры. Сборник статей в честь 75-летия Г. З. Быковой. М., 2003. С. 96–101.

Мартынов В. И. История богослужебного пения. URL: https://religion.wikireading.ru/50933 (дата звернення: 12.10.2018).

Невми. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 30.10.2018).

Октоїх. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 12.10.2018).

Подобен. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 21.10.2018).

Полный церковно-славянский словарь. Сост. Григорій Дьяченко. М., 2006. 1120 с.

Православная энциклопедия. Петербург, 2017. Том 45. 751 с. URL: http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/71614/ (дата звернення: 12.10.2018).

Разумовский Д. В. Церковное пение в России. URL: http://227704.selcdn.ru/mrps-library/texts/science/razum_history/vol_02/part_01 (дата звернення: 12.10.2018).

Серегина Н. С. Песнопения русским святым : по материалам рукопис. пев. кн. ХI–ХIХ вв. «Стихирарь месячный». Санкт-Петербург, 1994. 469 с.

Тутолмина С. Н. Русские певческие Триоди древнейшей традиции. URL: http://www.dissercat.com/content/russkie-pevcheskie-triodi-drevneishei-traditsii (дата звернення: 18.10.2018).

Феодосій Печерський. URL: http://www.wikiwand.com/uk/ (дата звернення: 12.10.2018).

Цветная триодь. Часть 1. URL: https://imwerden.de/publ-1321.html (дата звернення: 12.10.2018).

Четьи-Минеи. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/CHETI-MINEI.html (дата звернення: 12.10.2018).

Энциклопедия мифологии. URL: http://godsbay.ru/slavs/danilo_lovchanin.html (дата звернення: 14.10.2018).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.