Нотовані збірники української Православної церкви (ХІ–XIV ст.)

УДК 783.2: 781.222(477)“10/13” Mykola Рidhorbunskyi Київський національний університет культури і мистецтв, Київ. ORCID 0000-0002-2678-5147 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.109-116 Ключові слова: старокиївські рукописи, екфонетичні знаки, невматична та кондакардна нотації. Анотація. Стаття присвячена дослідженню нотованих збірок української Православної церкви. Розшифрування нотних рукописів цього періоду залишається досить складною й невирішеною проблемою. Українські та російські вчені значно розширили межі аналізу давньокиївських…Continue reading Нотовані збірники української Православної церкви (ХІ–XIV ст.)