Множини знаків, що позначають рік, на артефакті палеоліту з Прибайкалля та рушнику з Поділля

УДК 130.2

Yevhen Prychepii
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID ID 0000-0002-5363-1004

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.115-126

Ключові слова: множини знаків на археологічних артефактах та орнаментах,  «сакральні» множини.

Анотація. Викладено концепцію, згідно з якою первісні люди оперували «сакральними» множинами. Ними автор вважає множини знаків на археологічних артефактах і народних орнаментах, що передають цикли небесних світил та фізіологічні цикли жінки, скорочені на певні числа. Це стабільні множини, що закріпились у міфології і набули статусу «сакральних». На основі цієї концепції досліджено множини знаків на палеолітичному артефакті з Прибайкалля. Виділено дві групи знаків – кружечки (їх – 364), що утворюють множини, і знаки (їх – 7), що розмежовують множини. Висловлено думку, що на артефакті суміщено множину днів року (364) і множину днів вагітності жінки (280). З цією метою розміщену в центрі спіралі «сакральну» множину 88 давні люди зобразили кольором, відмінним від решти спіралі. Так, на думку автора, позначена дія віднімання  від множини року (364) «сакральної» множини 88. Оскільки різниця між ними (364–88=276) на чотири дні менша від множини 280, то недостачу перекривають чотири межові знаки, що позначають дію додавання.Розглянуто два варіанти суміщення множин року й вагітності. Для порівняння проаналізовано множини знаків на орнаменті рушника з Поділля. Показано, що ці множини є «сакральними» й у сумі складають рік (364). Автор висловив думку, за якою «сакральні» множини на артефактах давніх людей і на орнаментах могли фігурувати як доданки для отримання великих множин (365/364, 280 та ін.) Цей підхід відкриває нову перспективу в дослідженні множин на артефактах і орнаментах.

Біографія автора.

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача відділу культурної антропології, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sharapann@ukr.net

Література:

Вавилова, І., & Артеменко, Т. (2014). Найдавніші свідоцтва про астрономічні спостереження на території України. Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні. Зб. наук. праць. Львів. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАНУ.

Голан, А. (1994). Миф и символ. 2-е изд. Москва: Русслит.

Причепій, Є. М. (2018). Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях. Київ: Інститут культурології НАМУ.

Причепій, Є. М. (2020). Цикл вагітності жінки в множинах знаків на археологічних артефактах та орнаментах рушників Поділля. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ. № 35. с. 3–11. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v35i0.354

Семенов, В. А. (2008). Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. Санкт-Петербург: Азбука-классика. 562 с: ил.

Фролов, Б. А. (1974). Числа в графике палеолита. Наука: Сиб. отд-ние.

Фролов, Б. А. (1981). О чем рассказала сибирская мадонна. Москва: Знание. 112 с.: ил.

Gimbutas, M. (2001). The Language of Goddess. (1st edition). New York: Thames & Hudson.

Marshack, A. (1972). The Roots of Civilization. New York: McGraw-Hill.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.