Вокальна інструментальність як етнокультурна ознака композиторського стилю В. Мартинюк (на прикладі творів для духових інструментів)

УДК 78.071.1

Valerii Hromchenko

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, м. Дніпро.

ORCID ID 0000-0002-2446-2192

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.99-106

Ключові слова: вокальність, інструментальність, солоспів, твір, духові інструменти, соло, В. Мартинюк.

Анотація. У статті розкривається вокальна природа інструментального мовлення дніпровської композиторки Валентини Мартинюк з огляду на етнокультурну означеність авторського стилю майстрині. Дослідження здійснюється на матеріалі духових творів В. Мартинюк, а саме – «Інтерв’ю на задану тему» для кларнета соло, Вокаліз для флейти з фортепіано, а також Мелодія для валторни (або флейти) з фортепіано. Встановлено, що визначальним підґрунтям вокальності інструментального мовлення композиторки постає феномен народнопісенної стилізації художньо-інструментальних творінь. Це явище народжується на винятково продуктивних підвалинах національного жанру – українського солоспіву. В. Мартинюк реалізує художньо-творчий потенціал у пісенно-виразній мелодиці, імпровізаційності, пріоритетності сольного представлення творів, майстриня знімає закріплення певного інструмента за конкретним твором, надає перевагу секундо-терцовим інтервальним сполученням. Стверджується усталення нового поняття в академічній інструментальній музиці – український інструментальний солоспів.  

Біографія автора.

Громченко Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, м. Дніпро.

gromchencko.valeriy@gmail.com

Література:

Апатский, В. Н. (2006). Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства: учеб. пособие. Киев: НМАУ им. П. И. Чайковского. 432 с. 

Березуцька, М. С. (2017). Хоровий цикл «Пори року» В. Мартинюк в репертуарі ансамблю бандуристів «Чарівниці». Студії мистецтвознавчі: ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. Театр. Музика. Кіно. Вип. 3 (59). Київ. С. 88–95.

Громченко, В. В. (2016). Особливості жанрової палітри та засобів виразності у сучасних творах для духових інструментів (на прикладі творчості дніпропетровських композиторів). Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3. С. 50–53.  

Громченко, В. В. (2020). Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ – початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика): монографія. Київ–Дніпро: ЛІРА. 304 с. 

Грузін, І. О., Семеряга, В. О., Юшин, Г. О., & Потапов, Я. О. (2018). Твори для духових інструментів композиторів Дніпропетровщини. Вип. 1. Дніпро: ЛІРА. 80 с.

Грушецька, О. В., Черниш, Я. О., & Громченко, Н. В. (2018). Сучасна українська хорова музика: навч. посібник. Дніпро: ЛІРА. 76 с. 

Овчарова, С. В. (2009). Формування навичок емоційного мислення бандуриста-виконавця (на прикладі виконавсько-драматургічного аналізу камерних вокально-інструментальних творів для бандури В. Мартинюк). Музикознавча думка Дніпропетровщини. Вип. 4. С. 234–244. 

Тарасова, Н. Ю. (2018). Жінка-композитор. Апологія професії по-українськи. До 60-річчя В. М. Брондзі (Мартинюк). Музичний вісник. № 2 (42). С. 4. 

Ярко, М. (2009). Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 9. С. 169–173.

Urniezius, R. (2020). Arrangement competences of music teachers: readiness to meet unexpected. Musicologica Brunensia. № 55 (2). P. 139–147. DOI: https://doi.org/10.5817/mb2020-2-8

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.