Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра)

УДК 130.2

Yevhen Prychepii
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-5363-1004

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.93-108

Ключові слова: семантика орнаментів, архаїчна богиня в орнаментах, богиня-дерево, S-символ.

Анотація. Аналізується семантика орнаментів буковинської вишивки, зразки якої були зібрані Е. Кольбенгайєром у період від 1902 по 1912 р. Виходячи із авторської концепції праміфу, доводиться, що за орнаментальними символами приховані образи архаїчної богині, яка тотожна Космосу. Показано, що орнаментальний образ квітки конструюється із «жіночих» символів (зокрема, ромбів), що розміщені за структурами 1+1+1 або 1+2+1, які моделюють богиню. Продемонстровано, що образ богині (однієї, двох чи трьох богинь) приховується також за орнаментальними структурами дерева. Проаналізовано орнаменти, які передають об’ємний Космос — структуру, утворену з концентричних прямокутників, які символізують підземелля, наземний світ і небеса. Проілюстровано, що ця структура моделює орнаменти, розміщені на горщиках кам’яної доби. Досліджуючи семантику S-символу, стверджується, що він може позначати літній і зимовий півцикли сонця, яке в архаїчній символіці втілювала богиня. Засновуючись на цьому, зроблено висновок, що орнаментальні «безконечники», які іноді складаються з S-символів, моделюючи цикли сонця, передають часову безкінечність.

Біографія автора.

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача відділу культурної антропології, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sharapann@ukr.net

Література:

Булгакова-Ситник, Л. (2005). Подільська народна вишивка: Етнографічний аспект. (з іл.). О. Козакевич (ред.). Львів: НАН України, Інститут народознавства.

Буткевич, Л. М. (2008). История орнамента. (з іл.). Москва: Владос.

Голан, А. (1994). Миф и символ. (2-е изд.). Москва: Русслит.

Кара-Васильєва, Т. (квітень, 2015). Геометричний орнамент української вишивки та сучасна його інтерпретація. IV французько-українська археологічна конференція «Геометричне мистецтво від преісторії до сучасності». Київ.

Кольбенгайєр, Е., & Української жіноча асоціація Канади. (1974). Взори вишивок домашнього промислу на Буковині. Віндзор, Онтаріо: Східний комітет української жіночої асоціації Канади.

 Причепій, Є. М. (2018). Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях.Київ, Інститут культурології НАМУ.

Причепій, Є. М. (2019). Образ «богині-оленя» у геометричних орнаментах жіночих сорочок Поділля. (С.110–127), Культурологічна думка, 16. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-16-2019-2.110-127

Причепій, Є. М. (2020). Ромб і косий хрест в архаїчній символіці і народних  геометричних орнаментах. (С.116–129), Культурологічна думка, 17. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.116-129

Рыбаков, Б. А. (1981). Язычество древних славян. Москва: Наука.

Gimbutas, M. (2001, February). The Language of Goddess. (1st edition). New York: Thames & Hudson.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 серпня 2020 року.

Том 18 № 2 (2020).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.