Евристика та ейдетика у феноменології культури

УДК 316:303.446.2:130.2 Ihor YudkinІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-4616-302X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.8-22 Ключові слова: парцеляція, циклізація, дистанція, рефлексія,прототип, автоматизм, інтуїціоністська логіка, суб’єктна перспектива. Анотація. Ейдетичні абстракції, засновані на індивідуації, та евристичні програми перевірки гіпотез постають як форми інтенціональної рефлексії, що розвивається в інтуїтивному мисленні.Вихідну точку цього розвитку становить парцеляція текстів культури, встановлення відношення «ціле…Continue reading Евристика та ейдетика у феноменології культури

Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.23-36 Ключові слова: практика, культурна практика, конвенція, конвенціональні практики, спілкування, етикет, транскультуралізм, культурна глобалізація. Анотація. Стаття присвячена дослідженню інтегративного потенціалу культурних практик погоджень в умовах глобальних соціальних змін. Здійснено аналіз змісту понять «практика», «культурна практика», «конвенція», сутності й ролі конвенцій у…Continue reading Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету

Європа як об’єкт бажання: Україна між «психологічною Європою» та «ментальним совком»

УДК 304/316.75+32.019.5 Valeria Korablyova Карловий університет, м. Прага (Чехія). ORCID 0000-0003-4523-7557 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.37-54 Ключові слова: символічна Європа, європеїзація, фасадний дискурс, залаштунковий дискурс, інструментальна цінність, ментальні настанови, етатизм, патерналізм. Анотація. Метою статті є дослідити ідею Європи в українському національному уявному та її кореляти в поведінкових моделях сучасних українців. Концептуальне напруження створюється між уявним «Ми» (афірмативним «Україна…Continue reading Європа як об’єкт бажання: Україна між «психологічною Європою» та «ментальним совком»

Структура сучасної культурології: семіотична тріада

УДК 130.2:005.936.3 Yevheniia Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID 0000-0001-9662-0594 Tetyana Kalyta Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID: 0000-0003-4723-0236 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.55-65 Ключові слова: семіотичний аналіз, епісистема, структуралізм,символічний порядок, діахронія, синхронія. Анотація. Стаття присвячена семіотичному аналізу культурології як епісистеми. Культурологія розглядається не як «чиста» академічна дисципліна, а як інтегративний проєкт, який…Continue reading Структура сучасної культурології: семіотична тріада

Бетховен — Зевс сучасності

Helmut Loos Institute of Musicology of Leipzig University, Germany, Leipzig. ORCID 0000-0002-4742-3639 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.66-84 Ключові слова: романтичний образ Бетховена, мистецтво як релігія, пам’ятники, молодіжний рух, націонал-соціалізм. Анотація. Значна частина німецької музикології сприймає себе як науку про мистецтво в емфатичному розумінні й прихильна зовсім до інших принципів, ніж історико-критичні підходи в оцінці предмету. Останні прагнуть отримати…Continue reading Бетховен — Зевс сучасності

Методологічний підхід до аналізу баянно-акордеонного мистецтва Сербії

УДК 130.2 Katarina Nisic Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. ORCID 0000-0001-6688-9840 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.85-92 Ключові слова: суспільство знань, музичні інновації, виконавська майстерність, мистецтвознавчі компоненти. Анотація. Сучасне суспільство все більшою мірою набуває рис «суспільства знань», адже воно розвивається на основі процесів виробництва, розподілу та використання наукових знань, що дозволяють конструювати нову…Continue reading Методологічний підхід до аналізу баянно-акордеонного мистецтва Сербії

Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра)

УДК 130.2 Yevhen PrychepiiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.93-108 Ключові слова: семантика орнаментів, архаїчна богиня в орнаментах, богиня-дерево, S-символ. Анотація. Аналізується семантика орнаментів буковинської вишивки, зразки якої були зібрані Е. Кольбенгайєром у період від 1902 по 1912 р. Виходячи із авторської концепції праміфу, доводиться, що за орнаментальними символами приховані образи архаїчної…Continue reading Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра)

Від театру до кіно: творчі пошуки Леся Курбаса

УДК 791.43.01 Violeta Demeshchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORСID 0000-0001-8296-4628 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.109-119 Ключові слова: акторське мистецтво, режисура, театр, кіно, творчий метод, новий театр, театральна естетика, конструктивізм. Анотація. У статті розглядається мистецький шлях і творчі пошуки українського, радянського режисера Леся Курбаса, який, безсумнівно, залишається видатною постаттю в історії українського культурного життя 1920-х–1930-х років…Continue reading Від театру до кіно: творчі пошуки Леся Курбаса

Культурно-мистецькі часописи Західної України: від видання «underground» до альтернативної преси

УДК 008-028.82(477.8)-058.53(051) Nadiia Babii Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. ORCID 0000-0002-9572-791X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.120-131 Ключові слова: альтернативна преса, культурно-мистецький часопис, кінець ХХ сторіччя, міфотворчість, Західна Україна. Анотація. Аналізується феномен альтернативних культурно-мистецьких часописів Західної України 80-90-х років ХХ сторіччя; на основі аналізу фактологічного матеріалу, інтервʼю з учасниками процесів, наукової дискусії, з’ясована роль об’єкту у…Continue reading Культурно-мистецькі часописи Західної України: від видання «underground» до альтернативної преси