Універсалізм та традиціоналізм у постглобалістичній перспективі: шляхи діалогу

УДК130.2:005.936.3 Yevheniia (Ievgeniia) Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID ID 0000-0001-9662-0594 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.16-23 Ключові слова: глобалізм, альтерглобалізм, антиглобалізм, глокалізація, універсалізм, традиціоналізм, діалог. Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу провідних соціокультурних проєктів розвитку сучасного суспільства в культурологічному дискурсі: глобалізм, альтерглобалізм та антиглобалізм. Метою дослідження є розкриття шляхів цивілізованого діалогу універсалізму як установки на пошук…Continue reading Універсалізм та традиціоналізм у постглобалістичній перспективі: шляхи діалогу

Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри

УДК130.2:005.936.3 Yevheniia (Ievgeniia) Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID 0000-0001-9662-0594 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.8-21 Ключові слова: Третій, любов, комедія, Реальне, діалог, архетип, розрив, надлишок. Анотація. Стаття присвячена аналізу фігури Третього в діалозі. Третій інтерпретується крізь призму семіотики та компаративістики. Застосовуються шість моделей Третього: позитивна онтологічна, позитивна діалектична ідеалістична, позитивна діалектична матеріалістична, негативно-діалектична, негативна онтологія,…Continue reading Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри

Структура сучасної культурології: семіотична тріада

УДК 130.2:005.936.3 Yevheniia Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID 0000-0001-9662-0594 Tetyana Kalyta Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.ORCID: 0000-0003-4723-0236 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.55-65 Ключові слова: семіотичний аналіз, епісистема, структуралізм,символічний порядок, діахронія, синхронія. Анотація. Стаття присвячена семіотичному аналізу культурології як епісистеми. Культурологія розглядається не як «чиста» академічна дисципліна, а як інтегративний проєкт, який…Continue reading Структура сучасної культурології: семіотична тріада

Транснаціональні парадокси глобального світу: культурологічний аналіз

UDC 130.2:005.936.3 Yevheniia Bilchenko Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ. ORCID 0000-0001-9662-0594 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.54-64 Ключові слова: транснаціоналізм, базовий конфлікт, парадокс, легітимація, культуралізм, глобалізм, мультикультуралізм, «відкритий шов». Анотація. Стаття присвячена критичному аналізу симптомів транснаціонального світу, який інтерпретується як символічний порядок, схильний до автоматичного самовідтворення та інерції функціонування в машинному режимі трансгресії через легітимацію власних…Continue reading Транснаціональні парадокси глобального світу: культурологічний аналіз

Сучасні моделі міжкультурної комунікації: від модерну до постмодерну, від постмодерну до неомодерну

Анотація. У статті здійснено компаративний аналіз трьох ключових моделей міжкультурної комунікації, що склалися в сучасному культурологічному дискурсі: діалогічної, феноменологічної, критичної. Перша ідентифікована як модерна, друга – як постмодерна, третя – як неомодерна.