Когнітивні стратегії досліджень повсякденних культурних практик в умовах пандемії COVID-19

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID ID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.148-158 Ключові слова: сучасне суспільство, культурна глобалізація, культурна практика, повсякденне життя, пандемія COVID-19, соціальне пізнання. Анотація. Стаття присвячена аналітичному розгляду пізнавальної специфіки соціально-філософського, соціологічного, політологічного та культурологічного підходів як спеціалізованих  когнітивних   стратегій дослідження  змін культурних практик повсякденного  життя в умовах…Continue reading Когнітивні стратегії досліджень повсякденних культурних практик в умовах пандемії COVID-19

Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.33-45 Ключові слова: постмодерне суспільство, культурна практика,  повсякденне життя, глобалізація, віртуалізація, індивідуалізація, рутинізація. Анотація. Стаття присвячена аналітичному розглядупостмодерних  змін культурних  практик повсякденного життя в просторі повсякденних комунікацій.  Автором дана характеристика сучасних наукових досліджень стану повсякденних  культурних практик , які трансформуються під…Continue reading Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема

Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.23-36 Ключові слова: практика, культурна практика, конвенція, конвенціональні практики, спілкування, етикет, транскультуралізм, культурна глобалізація. Анотація. Стаття присвячена дослідженню інтегративного потенціалу культурних практик погоджень в умовах глобальних соціальних змін. Здійснено аналіз змісту понять «практика», «культурна практика», «конвенція», сутності й ролі конвенцій у…Continue reading Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету

Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.165-177 Ключові слова: культурний простір, культурні практики, повсякденність, полікультурне суспільство, модернізація, самоорганізація, глобалізація, транскультуралізм. Анотація. У статті досліджується специфіка культурних практик як феноменів культурного простору глобалізованого соціального світу, їхня роль у процесах модернізації повсякденних комунікацій та практик ініціативної самодіяльності людей, соціальна…Continue reading Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств

Генетичні витоки світоглядних детермінант культурних практик ненасилля

Судакова Валентина Миколаївна
Анотація. У статті здійснено концептуальний аналіз генетичних витоків світоглядних детермінант культурних практик ненасилля шляхом оцінки інтелектуальних здобутків давньокитайської та давньоіндуїстської філософсько-релігійних систем, у яких була висунута, аргументована та використана ідея ненасилля, з якої почалася її змістовна історична еволюція.

Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств

УДК 323.1 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.12-28 Ключові слова: культура, полікультурне суспільство, інтеграція, мультикультуралізм, акультурація, культурна дифузія, асиміляція, міжкультурні взаємодії, транскультуралізм, співіснування, культурна модель виживання, напруженість, солідарність, інтеграційний простір. Анотація. У статті досліджуються актуальні теоретичні питання, які пов’язані з визначенням перспектив подальшого розвитку інтеграційних (мультикультурних) практик та…Continue reading Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств