Когнітивні стратегії досліджень повсякденних культурних практик в умовах пандемії COVID-19

УДК 316.43

Valentyna Sudakova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID ID 0000-0003-2836-9961

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.148-158

Ключові слова: сучасне суспільство, культурна глобалізація, культурна практика, повсякденне життя, пандемія COVID-19, соціальне пізнання.

Анотація. Стаття присвячена аналітичному розгляду пізнавальної специфіки соціально-філософського, соціологічного, політологічного та культурологічного підходів як спеціалізованих  когнітивних   стратегій дослідження  змін культурних практик повсякденного  життя в умовах пандемії COVID-19. Підкреслена наукова значущість спеціалізованих досліджень феномену «карантинного життя», проблем самоізоляції людини та соціальних  груп,  які в умовах примусових карантинних заходів та обмежень намагаються подолати ризики й загрози поширення пандемії. У статті здійснена ідентифікація комунікативних ризиків в аспекті аналізу ролі, функцій та напрямків  діяльності політичних інститутів з протидії деструктивним наслідкам пандемії. Надані докази важливості здійснення наукових  оцінок «рівнів» цивілізованості, демократизації різних суспільств, ролі держави та дії її репресивних і контрольних органів стосовно як окремих громадян, так і певних груп. Аргументовано, що ситуації обмеження культурних зв’язків, буденних комунікацій та фізичних контактів між людьми є чинниками  формування нових суперечностей повсякденної культури, культури поведінки, споживання та розваг.  Обґрунтована значущість колективних зусиль з гуманізації механізмів соціального контролю в умовах вимушеного застосування карантинних обмежень та різних форм соціальної ізоляції.

Біографія автора.

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

sudakova-icnam@ukr.net

Література:

Гидденс, Э. (2003). Устроение общества: очерк теории структурации. Тюрина И. (перевод). Москва:  Академический Проект.

Гринфилд, А. (2018). Радикальные технологии. Устройство повседневной жизни.  Перевод  И. Кушнаревой. Москва: Изд. дом «Дело» РАНХ и ГС.

Дембіцький, С. С., Злобіна, О. Г., Сидоров, М. В.-С., & Мамонтова, Г. А. (2020). Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19. Український соціум: 2 (73), 74–92. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2020.02.074

Малес, Л., Савельєв,  Ю., Боровський, О. & Набруско, І. (Ред.). (2021). Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандеміі COVID-19. Матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної конференції.18–19 грудня 2020 р. (м. Київ). КНУ імені Тараса Шевченка, факультет соціології. Київ: «Наукова столиця». 154 с.

Степаненко, В. П. (2020). COVID-19 як нова соціальна реальність. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 4, 5–22. DOI:  https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.005

Судакова, В. М. (2020). Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації практик спілкування та етикету. Культурологічна думка, 18 (2), 23–36. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.23-36

Флорида, Р. (2018). Homo creatives. Як новий клас завойовує світ. Переклад М. Яковлевa. Київ: Новий формат.

Condon, Roderick. (2021). The coronavirus crisis and the legitimation crisis of neoliberalism. European Societies. Vol. 25. Issue supl. 1, 805–816. DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1839669

Crilley, Rhys. (2021, March). Where We At? New Directions for Research on Popular Culture and World Politics.  International Studies Review, Vol. 23, Issue 1, 164–180. DOI: https://doi.org/10.1093/isr/viaa027

Opilowska, Elzbieta. (2021). The COVID-19 crisis: the end of a borderless Europe?  European Societies. Vol. 25. Issue supl. 1, 589–600. DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833065

Sorrells, K. (2013). Inetrcultural Communication: Globalization and Social Justice. California: SAGE Publ.

Stukalo, N., & Simakhova, A. (2020). COVID-19 Impact on Ukrainian Higher Education. Universal Journal of Education Research, 8 (8), 3673–3678. DOI: https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080846

Tabery, Paulina, & Pilnasek, Metous. (2021). The network structure of trust in the COVID-19 pandemic. European Societies. Vol. 23.  Issue supl. 1, 689–701. DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1834597

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022)

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.