Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема

УДК 316.43

Valentyna Sudakova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2836-9961

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.33-45

Ключові слова: постмодерне суспільство, культурна практика,  повсякденне життя, глобалізація, віртуалізація, індивідуалізація, рутинізація.

Анотація. Стаття присвячена аналітичному розглядупостмодерних  змін культурних  практик повсякденного життя в просторі повсякденних комунікацій.  Автором дана характеристика сучасних наукових досліджень стану повсякденних  культурних практик , які трансформуються під впливом тенденцій глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного  життя. Аргументована важливість наукового розуміння феномену повсякденності як  універсальної  транскультурної основи людського співіснування.  У роботі з’ясовуються  причини суперечливого характеру  гуманітарних наслідків новітніх змін повсякденної активності людей. Зокрема, наголошується на  небезпеках та ризиках  прискореної зміни світоглядних та ціннісних детермінант  соціальних дій; зафіксовані суперечливі наслідки трендів дисфункціонального впливу на традиційні культурні  норми повсякденних взаємодій та комунікацій; охарактеризовані зміни просторових та часових  параметрів повсякденності в постмодерному суспільстві.

Біографія автора.

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, завідувачка відділу соціології культури, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sudakova-icnam@ukr.net

Література:

Більченко, Є. (2020). Суб’єкт. Символічне. Розрив. Київ: Ін-т культурології НАМ України.

Гидденс, Э. (2003). Устроение общества: очерк теории структурации. Тюрина, И. (перевод). Москва: Академический Проект.

Гринфилд, А. (2018). Радикальные технологии. Устройство повседневной жизни.  Перевод И. Кушнаревой. Москва: Изд. дом «Дело» РАНХ и ГС.

Маффесолі, М. (2018). Час племен. Занепад індивідуалізму в постмодерному суспільстві. Е. А. Афоніна (ред.). Переклад Плющ В. А. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Серто, М. де. (2013). Изобретение повседневности.1. Искусство делать. К. Ермошина (ред.). Перевод Д. Калугина, & Н. Мовниной. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт- Петербурге.

Скокова, Л. В. (2018). Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри. Київ: Інститут соціології НАН України.

Судакова, В. М. (2020). Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету. Культурологічна думка, 18 (2), 23–36. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.23-36

Танчер, В. (2019). Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 106–117.

Титаренко, Т. М. (2003). Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ: Либідь.

Флорида, Р. (2018). Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Переклад М. Яковлев. Київ: Новий формат.

Чміль, Г. П., & Корабльова, Н. С. (2020). Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія. Культурологічна думка, 17(1), 19-44. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.19-44

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.