До проблеми осягнення «символічного насилля» в екранному дискурсі

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0001-6569-1066

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.22-32

Ключові слова: культура масова, культура елітарна, культурний дискурс, екран, екранний простір.

Анотація. У статті запропоновано концептуальні підходи до характеристики масової культури (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Ж. Бодріяр) та її критику в постсучасній культурологічній думці й розглянуто переваги переорієнтації дослідницької парадигми з бінарного протиставлення «елітарне – масове» на занурення в принципи «арт-активізму» (Б. Гройс) на прикладі феміністських розвідок екрану. Здійснено спробу об’єднання концепції «габітуса» П. Бурдьє з емансипаційними ідеями ґендерних розвідок для розширення осягнення проблеми «символічного насилля».

Встановлено, що деякі представники феміністичної традиції акцентували, що головним джерелом розповсюдження насильства є родина, здебільшого, чоловік або домінуючий партнер. Сьогодні очевидно, що символічне насилля не сконцентроване в родині, а розосереджене в культурі (зразки стандартизованої вроди, тіла тощо). Відповідно, нові культурні запити, що виникають як спротив окремим проявам символічного насилля, спрямовують/скеровують до необхідності раціонального конструювання власного проєкту самості.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література:

Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. Л. Н. Павлова (ред.). Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. Москва: Прогресс-Традиция.

Бодрийяр, Ж. (2000). Символический обмен и смерть. Пер. с фр. С. Н. Зенкина. Москва: Добросвет.

Бодрийяр, Ж. (2016). Дух терроризма. Войны в заливе не было. Пер.с фр. А. Качалова. Москва: РИПОЛ классик.

Бурдье, П. (1998). Структура, габитус, практика. Перевод Шматко Н. А.Журнал социологии и социальной антропологии, том I, вып. 2, 40–58.

Гройс, Б. (2018). В потоке. Пер. А. Фоменко. Москва: Ад Маргинем Пресс.

Фуко, М. (1998). Забота о себе. История сексуальности, т. 3. Пер. с фр. Т. Н. Титовой и О. И. Хомы. А. Б. Мокроусов (ред.). Киев: Дух и Литера; Грунт: Москва: Рефл-бук.

Фуко, М. (2010). Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 уч. г. Пер. с фр. А. В. Дьяков. Санкт-Петербург: Наука. DOI: https://doi.org/10.1017/s0395264900077453

Adorno, T. W. (1991). The Culture Industry: Selected essays on mass culture. J. M. Bernstein (Ed.). 1st edition. London, New York: Routledge.

Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. Translated by R. Nice. Cambridge: Polity Press. 144 p.

Byerly, C. M., & Ross, K. (2006). Women and Media: A Critical Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Chaudhuri, S. (2006). Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed. 1st edition. Abingdon, New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203357026

Curran, A., & Donelan, C. (2009). Gender. In P. Livingston, C. Plantinga (Eds.), The Routledge Companion to Philosophy and Film (pp. 142–151). London, New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203879320.ch13

De Lauretis, T. (1987). Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Fraser, I. (2018). Political Theory and Film: From Adorno to Žižek. London, New York: Rowman & Littlefield International Ltd.

Johnston, J. (2016). Mass mediation. In Br. McHale, L. Platt (Eds.), The Cambridge History of Postmodern Literature (pp. 95–111). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/cho9781316492697.008

Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.

Mottier, V. (2002). Masculine Domination: Gender and Power in Bourdieu’s Writings. Feminist Theory, Vol. 3, Issue 3, 345–359. DOI: https://doi.org/10.1177/146470002762492042

O’Brien, D. (2014). Classical Masculinity and the Spectacular Body on Film: The Mighty Sons of Hercules. UK: Palgrave Macmillan.

Penley, C. (1990). The Future of an Illusion: Film, feminism, and psychoanalysis. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Phipps, A. (2014). The Politics of the Body: Gender in a Neoliberal and Neoconservative Age. Cambridge: Polity Press.

Vasterling, V. (2003). Body and Language: Butler, Merleau-Ponty and Lyotard on the Speaking Embodied Subject. International Journal of Philosophical Studies, Vol. 11, Issue 2, 205–223. DOI: https://doi.org/10.1080/0967255032000074190

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.