Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств

УДК 316.43

Valentyna Sudakova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2836-9961

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.165-177

Ключові слова: культурний простір, культурні практики, повсякденність, полікультурне суспільство, модернізація, самоорганізація, глобалізація, транскультуралізм.

Анотація. У статті досліджується специфіка культурних практик як феноменів культурного простору глобалізованого соціального світу, їхня роль у процесах модернізації повсякденних комунікацій та практик ініціативної самодіяльності людей, соціальна значущість яких зростає в умовах новітніх суспільних трансформацій. Визначено зміст понять «культурний простір», «культурна практика» та «повсякденність» як пізнавальних інструментів відображення системи різноманітних процесів відтворення людьми свого буденного життя на основі накопиченого соціального досвіду.
Автором проаналізовані умови формування й поширення в культурному просторі об’єднань, груп і спільнот, які на принципах самоорганізації реально здійснюють демократичний вплив на владу та її інституціональні підсистеми, на моральний «клімат» у суспільстві. Самоорганізації розглядаються як відносно вільні, незалежні від державних інституцій громадські спільноти, які на основі самоврядування здатні презентувати та впорядковувати інтереси, наміри та дії соціальних суб’єктів, які об’єднуються навколо важливих для суспільства певних спільних ідей. Визначені ознаки й функції самоорганізованих груп, практики їхньої діяльності, які швидко модернізуються з певними як позитивними, так і негативними соціальними та культурними наслідками. Надані докази, що наукові дослідження таких груп та спільнот, а також культурних форм їхньої діяльності мають вагому теоретичну та практичну значущість.

Біографія автора.

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, завідувач відділу соціології культури, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sudakova-icnam@ukr.net

Література:

Гіденс, E. (1999). Соціологія. Пер. з англ. Віктор Шовкун, Анатолій Олійник. Київ: Основи.

Гринфилд, А. (2018). Радикальные технологии. Устройство повседневной жизни. Пер. с англ. И. Кушнарева; под редакцией С. Щукиной. Москва: Изд. дом «Дело» РАНХ и ГС.

Масионис, Дж. (2004). Социология. Пер. с англ. З. Замчук, С. Комаров, А. Смирнов. СПб: Питер.

Маффесолі, М. (2018). Час племен. Занепад індивідуалізму в постмодерному суспільстві. Пер. з фр. В. Плющ; за наук. ред. Е. А. Афоніна. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Де Серто, М. (2013). Изобретение повседневности. Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовнина; ред. Ермошина К. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Скокова, Л. (2018). Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри. Київ: Інститут соціології НАН України.

Степаненко, В. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практика. Київ: Інститут соціології НАН України.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 березня 2020 року.

Том 17 № 1 (2020)

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.