Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. — початку н. е.

УДК 7.031 Yaroslava Bondarchuk Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна. ORCID 0000-0002-6638-4399 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.132-146 Ключові слова: духовна еволюція, релігійне мистецтво, релігійно-світоглядні системи др. пол. І тисячоліття до н. е. — поч. н. е., антиномічна природа Бога. Анотація. На основі аналізу віросповідних текстів, богословських та філософських трактатів провідних монотеїстичних та політеїстичних релігійних систем др. пол.…Continue reading Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. — початку н. е.

Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва

УДК 378.22:7}(477+73)“20” Oleksii Bezghin Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ. ORCID 0000-0002-0314-2157 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.147-155 Ключові слова: вища мистецька освіта, доктор мистецтва, Флорентійські принципи, докторантура мистецтв. Анотація. У статті проаналізовано нове положення про ступінь «доктор мистецтва» в законодавстві про третій рівень вищої мистецької освіти в Україні. Підкреслено важливість уведення цього…Continue reading Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва

Комодифікація як інструмент культурного виробництва

УДК 321.911(477) Oleksandra Oliinyk Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-2392-3938 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.156-164 Ключові слова: культурне виробництво, естетична цінність, комодифікація, функції мистецтва. Анотація. Стаття є спробою переосмислення феномену комодифікації культурного продукту за еволюційної зміни технічних, технологічних та економічних можливостей суспільства. Економічні інструменти, зокрема й розуміння культурного продукту як товару, є засобами втілення творчого…Continue reading Комодифікація як інструмент культурного виробництва

Особливості та функції державного свята

УДК 008 (130.2) Tetiana HaievskaІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0003-2916-4466 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.165-176 Ключові слова: свято, ритуал, церемонія, державне свято, дискурс, символ, наратив, державна політика. Анотація. Проблема цього дослідження визначається потребою у вивченні державних свят не тільки, як елементів традиції і культурної пам’яті, але і як одного із дієвих інструментів державної політики. У зв’язку…Continue reading Особливості та функції державного свята

Генеалогія stories: конструювання суб’єкта зображеннями, що зникають

УДК 316.77+004.738.5]:159.97 Mariia Ternovska Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ. ORCID 0000-0002-1066-2396 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.177-184 Ключові слова: Stories, Snapchat, депресія, пандемія, стадія дзеркала, сенсорні технології, соцмережі. Анотація. Стаття пропонує нарис генеалогії феномену stories від самозникних зображень приватного листування в Snapchat до «класичних» публічних stories у Facebook та Instagram. Соціальні мережі звично асоціюють з простором, керованим логікою економікилайків,…Continue reading Генеалогія stories: конструювання суб’єкта зображеннями, що зникають

Система сакральних образів української культури. Світлана Оляніна. Український іконостас: символічна структура та іконологія. Київ: Артек 5, 2019. 400 с.

УДК 7.038.531:7.075 Ihor YudkinІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-4616-302X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.185-187 Біографія автора. Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.dr.iyudkin@gmail.com Повний текст рецензії. Іконопис як особливий різновид творчості спирається на низку мовчазних передумов. Насамперед, ікона у своїй осно­ві — це…Continue reading Система сакральних образів української культури. Світлана Оляніна. Український іконостас: символічна структура та іконологія. Київ: Артек 5, 2019. 400 с.