Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. — початку н. е.

УДК 7.031 Yaroslava Bondarchuk Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна. ORCID 0000-0002-6638-4399 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.132-146 Ключові слова: духовна еволюція, релігійне мистецтво, релігійно-світоглядні системи др. пол. І тисячоліття до н. е. — поч. н. е., антиномічна природа Бога. Анотація. На основі аналізу віросповідних текстів, богословських та філософських трактатів провідних монотеїстичних та політеїстичних релігійних систем др. пол.…Continue reading Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. — початку н. е.

Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини

УДК 7.031 Yaroslava Bondarchuk Національний університет “Острозька академія”, м. Острог Рівненської обл., Україна. ORCID 0000-0002-6638-4399 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.83-89 Ключові слова: палеолітичне мистецтво, релігійно-світоглядні уявлення, меандр, зодіакальні знаки Водолія та Стрільця Анотація. У статті розглянуто різні версії щодо семантики ме-андру в добу палеоліту. Простежено еволюцію меандру від хаотич-них хвилястих ліній, проведених пальцями на стінах печер до чіткого…Continue reading Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини