Відтворювання та комунікація тексту в актуальних практиках міських просторів ХХІ сторіччя

УДК 316.772.2[7+821130.123.3](1-21) ”XXI” Nadiia Babii Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. ORCID ID 0000-0002-9572-791X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.78-92 Ключові слова: інтермедіальність, експерименти на основі мови, медіа, актуальні практики ХХІ ст. Анотація. Метою роботи є дослідити альтернативні способи комунікації поетів із аудиторією та способи відтворювання поезії через актуальні практики на початкові ХХІ ст. Водночас, розглянути культурно-мистецькі експерименти другої…Continue reading Відтворювання та комунікація тексту в актуальних практиках міських просторів ХХІ сторіччя

Альтернативні простори кав’ярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності

УДК 7.038.21:008(477.86-21) (477.8):316.47-021.3’’XIX’’ Nadiia Babii Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. ORCID 0000-0002-9572-791X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.102-116 Ключові слова: Західна Україна, альтернативний простір, соціальний простір кавʼярень, неформальна культура кінця ХХ сторіччя. Анотація. Аналізується вплив неофіційних просторів кінця ХХ сторіччя на формування культурного середовища міст Західної України, висвітлюється значення культових кавʼярень як альтернативних просторів, де гуртувались неофіційні…Continue reading Альтернативні простори кав’ярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності

Культурно-мистецькі часописи Західної України: від видання «underground» до альтернативної преси

УДК 008-028.82(477.8)-058.53(051) Nadiia Babii Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. ORCID 0000-0002-9572-791X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.120-131 Ключові слова: альтернативна преса, культурно-мистецький часопис, кінець ХХ сторіччя, міфотворчість, Західна Україна. Анотація. Аналізується феномен альтернативних культурно-мистецьких часописів Західної України 80-90-х років ХХ сторіччя; на основі аналізу фактологічного матеріалу, інтервʼю з учасниками процесів, наукової дискусії, з’ясована роль об’єкту у…Continue reading Культурно-мистецькі часописи Західної України: від видання «underground» до альтернативної преси